• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Agenda

Bijbelkring

Voor alle leeftijden!

12 dec2018

De bijbelkring begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
Onderwerp voor dit seizoen is het vervolg van het bijbelboek  Efeze.
Aan de orde is op deze avond: Efeze 5 vers 1 - 21. Via onderstaande link is alle  verdere informatie te vinden; 
http://www.hhg-oudbeijerland.nl/verenigingen/bijbelkring

  • © hersteld hervormde kerk 2018