• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Agenda

Jonge lidmatenkring / vijfde avond

Het thema van dit seizoen is:  ‘De eindtijd’.    

14 mrt2019

6 keer per seizoen is er de jonge lidmatenkring.
voor meer informatie zie kerkbode, of klik hier

 

 

Dit seizoen gebruiken we een boekje van ds. J. van Meggelen, getiteld: ‘Overwinning – Wat zegt de Bijbel over de eindtijd?’ 
Dat boekje telt 12 hoofdstukken en per keer willen we twee hoofdstukken behandelen. 
Na een korte inleiding op de twee hoofdstukken gaan we in groepen uiteen om de gespreksvragen te bespreken die aan het eind van ieder hoofdstuk staan.
Do. 14 maart 2019 van 20.00 tot 22.00 uur (in zaal 1) --- hfdst 9 en 10

 

Ik hoop weer veel jongeren te ontmoeten en ook degenen die in het voorjaar belijdenis hebben gedaan.

 

De volgende data van de Jonge lidmatenkring zijn:

Do. 31 oktober 2018 van 20.00 tot 22.00 uur --- hfdst 1 en 2

Do. 15 november 2018 van 20.00 tot 22.00 uur --- hfdst 3 en 4
Wo. 16 januari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur --- hfdst 5 en 6
Do. 14 februari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur (in zaal 1) --- hfdst 7 en 8
Do. 14 maart 2019 van 20.00 tot 22.00 uur --- hfdst 9 en 10
Wo 17 april 2019 van 20.00 tot 22.00 uur --- hfdst 11 en 12

We bidden om gezegende avonden. 

  • © hersteld hervormde kerk 2019