• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Agenda

Jongerendag 16-

 Thema: Verdienen.

23 mrt2019

 Jongerendag 16- |  Thema:'Verdienen'

 

Wanneer:
Regio zuid (Rotterdam): zaterdag D.V. 23 maart 2019 van 9.45 uur tot ongeveer 14.30 uur.

Inloop:
vanaf 9.15 uur

Waar:
Regio zuid: Wartburg College, locatie Guido de Brès, Smeetslandseweg 127, 3079 CR Rotterdam

Meer informatie:
- Nieuws -

  • © hersteld hervormde kerk 2019