Meer over Agenda

Koffie- en inloopmorgen

De Hersteld Hervormde Gemeente 'Anathoth', organiseert haar maandelijkse koffie- en inloopmorgen.

05 nov2019

Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand, van 9.30 uur tot 11.30 uur is er koffie- en inloopmorgen.
Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd! 
We hopen op goede en gezellige ontmoetingen.

Voor vervoer kunt u bellen met mevr. E vd Perk, (zie kerkbode voor tel. nr.)

  • © hersteld hervormde kerk 2019