• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Agenda

Koffie- en inloopmorgen

De Hersteld Hervormde Gemeente 'Anathoth', organiseert haar maandelijkse koffie- en inloopmorgen.  

02 apr2019


Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand, van 9.30 uur tot 11.30 uur is er koffie- en inloopmorgen.
Loop gerust even binnen voor koffie of thee met wat lekkers en een praatje.
Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd!

  • © hersteld hervormde kerk 2019