• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Agenda

Opvoedkring

De opvoedkring begint om 10:00 uur in de familiezaal van onze Anathothkerk.

13 feb2019


 

Opvoeden is een mooie en verantwoordelijke taak die verschillende vragen kan oproepen.
Het is, zeker in deze tijd, van groot belang om schouder aan schouder te staan!

Voor alle verdere informatie:  www.hhg-oudbeijerland/opvoedkring.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019