• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Agenda

Stamppotbuffet

Stamppotbuffet voor ouderen. Geserveerd door jongeren

12 feb2019


Beste ouderen uit de gemeente,
                                                                                                                                                  Wij, jongeren van de gemeente, nodigen u van harte uit voor een stamppotbuffet op 12-2-2019.

Er zullen verschillende winterse stamppotten geserveerd worden uiteraard met een stuk worst en/of gehaktbal! 
Er zijn een aantal enthousiaste dames uit de gemeente die graag voor u koken en wij zullen u bedienen. Het lijkt ons leuk om op deze manier u te ontmoeten.
Geeft u zich op bij Heleen Kleiberg, 0186-785390.
Als u vervoer nodig heeft? Wij halen en brengen u graag.
Die middag is er tot 16:30 ouderenmiddag, om 17:00 gaan we aan tafel.
Maar of u nu wel of niet de ouderenmiddag bezoekt… u bent hartelijk welkom! En neem gerust iemand mee.
Groetjes, 
Jongeren van de gemeente
 

  • © hersteld hervormde kerk 2019