• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Agenda

Vrouwen ver. 'Martha Maria' / kerstavond

 De kerstavond zal zijn donderdag-avond 13 december, gasten zijn op deze avond van harte welkom. 

13 dec2018

 De kerstavond zal zijn donderdag-avond 13 december, gasten zijn op deze avond van harte welkom. Deze avond begint om 20.00 uur.

 

JEZUS, DE BELOOFDE IMMANUËL

Op de kerstavond willen we gebruik maken van het kerstdeclamatorium 2018 van de hersteld hervornde vrouwenbond.

    Thema dit jaar:  JEZUS, DE BELOOFDE IMMANUËL

 

Dit kerstdeclamatorium is eventueel te downloaden  via onderstaande link (PDF)
Om het kerstdeclamatorium te openen.  (PDF)
 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019