Meer over Catechese/Jeugd

Huwelijkscatechisatie

Echtparen en aanstaande bruidsparen worden van harte uitgenodigd om de huwelijkscatechese te volgen.
Zo mogelijk ieder winterseizoen wordt deze catechese door de predikant gegeven in vijf bijeenkomsten.

De onderwerpen van de vijf bijeenkomsten zijn: 

-  Het huwelijk in de Bijbel; 
-  Plaats en taak van man en vrouw; 
-  Communicatie en conflictbeheersing; 
-  Seksualiteit en gezinsvorming; 
-  Huisgodsdienst. 

De data van de avonden van deze huwelijkscatechese worden in de kerkbode en op de website bekend gemaakt.

De data voor het seizoen:
2019- 2020

 

Dit seizoen staat er 1 avond voor de huwlijkscathechese gepland.

 

10 juni 2020 van 19.30 tot 21.30uur

  • © hersteld hervormde kerk 2020