• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Fotoalbum

Verkoopdag 26 mei 2018

26 mei 2018

  Beste mensen, Wat hebben we een mooie verkoopdag met elkaar achter de rug. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met een prachtige opbrengst van: € 25.400,- Na grote dank aan de Heere, gaat onze waardering en dankbaarheid uit naar alle mensen die hun medewerking hebben verleend. Ook dank voor de financiële steun die we ontvingen om deze dag te organiseren!  Allen een hartelijke groet van de verkoopdagcommissie.   

FOTO'S : 

 

Beste bezoeker,

Mocht u in één van deze albums een foto aantreffen waarvan u niet wilt dat deze gepubliceerd  wordt, stuur dan even een bericht naar de webmaster en de bewuste foto wordt verwijderd.
webmaster@hhg-oudbeijerland.nl 

 

 

Graag vermelden:
- welk album (albumnaam)
- nummer van de foto 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018