Meer over Kerkdiensten

Prekenarchief

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : H. Catechismus zondag 26

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Johannes 19 vers 18

19:30 uur, Dienst

luisteren

Meditatie n.a.v. : Psalmen 57 vers 2

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : H. Catechismus zondag 25

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Johannes 19 vers 1

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Johannes 19 vers 1

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Lukas 23 vers 34a

19:30 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Kronieken 20 vers 12

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Lukas 11 vers 9, 10

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : H. Catechismus zondag 24

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Markus 14 vers 33, 34

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : H. Catechismus zondag 23

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Exodus 12 vers 26 en 27

19:30 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Nummeri 19 vers 9

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Genesis 22 vers 8a

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Mattheüs 16 vers 15, 16

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : H. Catechismus zondag 22

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Mattheüs 11 vers 2-6

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Openbaring 3 vers 21

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Openbaringen 3 vers 20

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. H. Catechismus zondag 21 (2)

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Openbaring 3 vers 14 - 19

19:30 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Jesaja 45 vers 22

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v.: Mattheüs 5 vers 3

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v.: Lukas 7 vers 4, 6, 7 en 9

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

prediking n.a.v. H. Catechismus zondag 21 (1)

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

prediking n.a.v. Markus 5 vers 28

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. Johannes 1 vers 41 - 43a

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. Efeze 6 vers 1 - 4

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. Jesaja 63 : 8-11, 17

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. Johannes 1 : 29b

10:00 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. Psalm 90 vs 16, 17

  • © hersteld hervormde kerk 2020