• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Kerkdiensten

Prekenarchief

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing: Psalmen 138

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing : Lukas 1 : 5 - 25

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing : Romeinen 8: 1 - 17

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing : Lukas 1 : 5 - 25

19:30 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing : Jozua 2

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing: 1 Petrus 2 : 11 - 25

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing: 1 Petrus 2 : 1 - 10

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing: Romeinen 8 : 28 - 39

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing : 2 Korinthe 13

17:00 uur, Dienst

luisteren

Schriftlezing: Lukas 22: 24 -34

09:30 uur, Dienst

luisteren

Schriftlezing: 2 Koningen 6 : 8 - 23

19:30 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing : 1 Thessalonicenzen 5 : 12 - 2

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing: Markus 12: 38 - 44

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing: Lukas 22 : 47 - 62

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing : 1 Samuël 1

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing: Romeinen 7: 14 - 26

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing : .Nehemia 6

19:30 uur, Dienst

luisteren

n.v.t.

19:30 uur, Dienst

luisteren

n.v.t.

Ds. K. ten Klooster
21 okt2018

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing: Filippensen 3 : 1-9 en Efeze 6

Ds. J. Kommerie
21 okt2018

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing : 1 Samuël 2 : 27 - 36

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing : 1 Petrus 1 : 13 - 25

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing : Nehemia 5

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing: Matthëus 11 : 20 - 30

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing: Nehemia 4 : 7 - 23

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing : Filipenzen 2 : 1 - 18

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing: Nehemia 4 : 1 - 9

Ds. K. van Olst
26 sep2018

19:30 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing: Hooglied 5

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing: Johannes 3 : 1 - 18

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing: Nehemia 3

kand. G. M. Bosker
16 sep2018

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Schriftlezing: Jacobus 2 : 1 - 13

kand. G. M. Bosker
16 sep2018

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Schriftlezing: Jacobus 1 : 19 - 27

Koor- en Zangavonden,

Zangavond t.b.v. Ontmoeting (20 oktober 2018) m.m.v. :

Jeugd- en meisjeskoor Laat het klinken o.l.v. Jenneke Mol
Chr. mannenkoor Obadja o.l.v. Jan Bezuijen
Orgel:Johan van Wijk

Ouderencontactmiddag (10 oktober 2018) m.m.v. :

Kinderkoor Tabitha o.l.v. Erna de Fijter
Orgel: 

 

 

Oranje zangavond (27 april 2018) :

Thema:God, Nederland en Oranje
Orgel:   Ton Mourits
Klarinet  Jozien vd Wulp
'Meditatie' Ds. Joppe

Psalmzangavond voor stichting Jafet (03 febr. 2018) m.m.v. : 

- Bovenstemgroep Ouderkerk a/d IJsel
Appélwoord:   Janneke Hulst
Orgel:   Arie v.d. Vlist
'Meditatie' :   Ds. Joppe

Kooravond (03 juni 2017) m.m.v. :        

- Kinderkoor Loïs o.l.v. Peter Wildeman
- Jongerenkoor Loïs o.l.v. Peter Wildeman
- Vrouwenkoor  Shira o.l.v. Peter Wildeman 

Orgel:   Joost van Belzen
Spreker:   Ds. Joppe

  • © hersteld hervormde kerk 2018