Meer over Kerkdiensten

Prekenarchief

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Psalmen 86 vers 11

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Handelingen 2 vers 39

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Romeinen 9 vers 33

09:30 uur, Dienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Handelingen 2 vers 39

18:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Mattheüs 11 vers 28

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Openbaringen 12 vers 14

19:30 uur, Viering

luisteren

Prediking n.a.v. : Matth. 7 vers 7-14

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Daniël 2 vers 8

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Jona 2

19:30 uur, Viering

luisteren

Prediking n.a.v. : Ruth 1 vers 1-6

16:30 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Titus 2 vers 1 en 15

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Handelingen 2 vers 16,17a,

19:30 uur, Viering

luisteren

Prediking n.a.v. : Openbaringen 16 vers 1-9

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Handelingen 2 vers 36

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : psalmen 87 vers 4 en 5

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Mattheüs 28 vers 19

19:30 uur, Viering

luisteren

Prediking n.a.v. : Johannes 10 vers 9a

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Romeinen 8 vers 22

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Romeinen 8 vers 11

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Handelingen 1 vers 9-11

19:30 uur, Dienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Genesis 49 vers 18

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Jesaja 55 vers 11

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Mattheüs 28 vers 20

19:30 uur, Viering

luisteren

Prediking n.a.v. : 2 Koningen 5 vers 3

16:30 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Johannes 21 vers 18-23

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Psalmen 126 vers 3-4

19:30 uur, Viering

luisteren

Prediking n.a.v. : Psalmen 34

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Job 19 vers 25-27

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Romeinen1 vers 4

  • © hersteld hervormde kerk 2020