Meer over Kerkdiensten

Prekenarchief

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : H. Catechismus zondag 28

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Lukas 13 vers 23-24

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Psalmen 85 vers 7-8

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Daniël 3 vers 13 - 30

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : MAttheüs 5 vers 13

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Johannes 1 vers 16

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Openbaringen 1 vers 1-8

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Genesis 5 vers 24

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Lukas 9 vers 57-62

09:30 uur, Dienst

luisteren

Prediking n.a.v. : psalmen 78 vers 4-7

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Mattheüs 5 vers 4

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Ezechiël 47 vers 1-2

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Handelingen 4 vers 36-37

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Micha 7 vers 9

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Mattheüs 11 vers 3 - 6

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Johannes 1 vers 36-40

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : 1 Johannes 2 vers 20

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Lukas 9 vers 62

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. :Romeinen 10 vers 4

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Handelingen 3 vers 4

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Hebreeën 2 vers 3a

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Mattheüs 5 vers 8

17:00 uur, Dienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Efeze 5 vers 18

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. :1 Thessalonicensen 5 vers 1

17:00 uur, Avonddienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Psalmen 86 vers 11

09:30 uur, Ochtendienst

luisteren

Prediking n.a.v. : Handelingen 2 vers 39

  • © hersteld hervormde kerk 2020