Meer over Kerkdiensten

Prekenarchief 2021

Jan.

tijd: Tekst voor prediking: predikant
 datum:
01-01-2021 10:00 Psalmen 39 vers 8 Eerw. heer J. Lankhaar
03-01-2021 9:30 Mattheüs 2 vers  15 Ds. IJ.R. Bijl
03-01-2021 17:30 Mattheüs 2 vers 16-18 Ds. IJ.R. Bijl
10-01-2021 9:30 Lukas 3 vers 7-9 Kand.C.R van der Toorn
10-01-2021 17:00 Jozua 1 vers 18c Kand. A.S. Middelkoop
17-01-2021 9:30 Lukas 2 vers 49 Kand. M.S. Roos
17-00-2021 17:00 Lukas 4 vers 1, 2a en 13 Ds. P.C. Hoek
24-01-2021 9:30 Galaten 6 vers 1 Kand. W.H. Hoorn
24-01-2021 17:00 Psalmen 2 geheel Ds. W.M. Mulder
28-01-2021 19:00 Lukas 18 vers 13-14a Ds. A.J. Britstra/ Bijbellezing
31-01-2021 9:30 Lukas 5 vers 13b Ds. B.D. Bouman / dopen
31-01-2021 17:00 Johannes 3 vers 3 Ds. J. Joppe / dopen

Febr.

tijd: Tekst voor de prediking: predikant
 datum:
07-02-2021 9:30 Handelingen 7 vers 55a Ds. L. Groeneberg
07-02-2021 17:00 Lukas  5 vers 12-13 Ds. K. Veldman
14-02-2021 9:30 Mattheüs 26 vers 30 Eerw. heer J. Lankhaar 
14-02-2021 17:00 Jozua 4 vers 19-24 Kand. A.S. Middelkoop
21-02-2021 9:30 Markus 10 vers 32-34 Ds. D.J. Diepenbroek 
21-02-2021 17:00 Markus 10 vers 45 Ds. D.J. Diepenbroek 
25-02-2021 19:00 Johannes 19 vers 25-27 Ds. B. Reijnders / bijbellezing
28-02-2021 9:30 Mattheüs 26 vers 64 Ds. L.W.Ch. Ruijgrok
28-02-2021 17:15 Johannes 12 vers 20-23 Ds. J.C. den Ouden

Maart

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
07-03-2021 9:30 Exodus 4 vers 1-17 Ds. A. Meuleman
07-03-2021 17:00 H. Catechismus zondag 34 Ds. A. Meuleman
10-03-2021 9:30 Mattheüs 6 vers 11 Ds. J. Juffer / Biddag
10-03-2021 14:00 Psalmen 23 vers 1-3 Ds. IJ. R. Bijl / op beroep
10-03-2021 19:00 Spreuken 30 vers 7-9 Ds. J. Juffer / Biddag
14-03-2021 9:30 Johannes 1 vers 29 Ds. C. Gielen
14-03-2021 17:00 H. Cathechismus zondag 35 Ds. L. Groenenberg
18-03-2021 19:00 Matthëus 26 vers 67a Ds. D. Zoet / Bijbellezing
21-03-2021 9:30 Lukas23vers 42-43 Ds. P.C. Hoek
21-03-2021 17:00 Lukas 19 vers 41-42a Ds. J.W. van Estrik
28-03-2021 9:30 Lukas 23 vers 28 Ds. A.P. Muilwijk
28-03-2021 17:00 Lukas 23 vers 43 Ds. A.P. Muilwijk

April

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
02-04-2021 9:30 Johannes 19 vers 30 Ds. L. Treur
02-04-2021 19:30 Mattheüs 27 vers 45-46 Eerw. heer J. Lankhaar
04-04-2021 9:30 Mattheüs 28 vers 6a Kand. W.J. Korving
04-04-2021 17:00  Lukas 24 vers 34 Ds. M. W. Muilwijk
05-04-2021 9:30 Johannes 20 vers 24-29 Kand. A. den Hartog
11-04-2021 9:30 Filippenzen 3 vers 10-11 Ds. J. Joppe
11-04-2021 17:00 1 Korinthe 15 vers Ds. K. ten Klooster
18-04-2021 9:30 Mattheüs 28 vers 18 Kand. A. van Duijn
18-04-2021 17:00 H. Cathechismus zondag 36 Kand. A. van Duijn
21-04-2021 19:30 Efeze 5 vers 14 Ds.K. van Olst / Bijbellezing
25-04-2021 9:30 Romeinen 6 vers 1-4 Kand. D.A. Pater
25-04-2021 17:00 H. Catechismus zondag 37 Kand. W.J.  Korving

Mei

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
02-05-2021 9:30 Spreuken 23 vers 26a Ds. B.D. Bouman /doopdienst
02-05-2021 17:00 1 Korinthe 15 vers 20 Ds. J.W. Baan
09-05-2021 9:30 Lukas 24 vers 45 Kand. M.S. Roos
09-05-2021 17:00 Spreuken 3 vers 33 Kand. A. van Duijn
13-05-2021 9:30 Lukas 24 vers Kand. A. van Duijn (Hemelvaart)
16-05-2021 9:30   Ds. A. de Groot
16-05-2021 17:00   Kand. W.J. Korving
19-05-2021 19:30   Ds. R.W. Mulder / Bijbellezing
23-05-2021 9:30   Kand. H. van de Beek
23-05-2021 17:00   Ds. B.D. Bouman
24-05-2021 9:30   Ds. R.J. Oomen
30-05-2021 9:30   Ds. H. Juffer
30-05-2021 17:00   Ds. L. Groenenberg
  • © hersteld hervormde kerk 2021