• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Nieuws

Toogdag Mannenbond

25 mei 2019

Toogdag 2019

 

Toogdag 2019

De Mannendag voor onze Jongeren wordt gehouden op: Zaterdag 25 mei 2019 van 10:00 – 12:30 uur te Kesteren.

Ter afsluiting van deze ochtend wordt u een broodje aangeboden.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is er een collecte voor de onkosten.

Suggesties over onderwerpen zijn hartelijk welkom. Deze kunt u doorgeven aan dhr. A.J. Beekman - mannenbond@hhk.nl

Voor al onze voornemens geldt: Deo volente

  • © hersteld hervormde kerk 2019