• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
 • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
 • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
  Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
  Openbaring 1:8
 • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Nieuws

Nieuws

 • 12 feb, 2019

  Stamppotbuffet

  Stamppotbuffet voor ouderen, geserveerd door jongeren

  lees meer
  12 feb2019
 • 25 mei, 2019

  Verkoopdag 2019

  Verkoopdag en rommelmarkt t.b.v. HHG Oud-Beijerland

  lees meer
  25 mei2019
 • 23 mrt, 2019

  HHJO jongerendag 16-

  Thema :  Het centrale thema van deze jongerendag 16- is ‘(ver)dienen'

  lees meer
  23 mrt2019
 • 30 mrt, 2019

  Knutselclub, kinderappél 2019

   op zaterdag 30 maart is  de kinderappéldag  in Sommelsdijk.

  lees meer
  30 mrt2019
 • © hersteld hervormde kerk 2019