Meer over Verenigingen

Opvoedkring

Deze gesprekskring over opvoeden van kinderen bestaat uit moeders en komt gedurende een half jaar ongeveer 1 keer per 6 weken op woensdagochtend bijeen. De gesprekskring is vóór moeders met kinderen van 0-20 jaar uit onze gemeente en zal worden begeleid dóór moeders die daarvoor toegerust zijn door middel van een cursus.
Er wordt gewerkt aan de hand van de methode 'Schouder aan schouder'. Deze methode bestaat uit een map met leesbrieven over boeken die met opvoeden te maken hebben. In de leesbrieven wordt extra informatie aangeboden en staan ook gespreksvragen en extra literatuurtips.
Tijdens de bijeenkomsten wordt met elkaar een boek besproken aan de hand van gespreksvragen. De opvoedkring komt bij elkaar in de familiezaal van de kerk en het is de bedoeling dat de moeders om de beurt op de kleine kinderen passen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Contactpersoon:
mevr. K. K. van der Beek-Smit
e-mail: opvoedkring@hhg-oudbeijerland.nl
Penningmeester: mevr. A. L. Husman-Slabbekoorn
mevr J. van Pelt-de Bruin

  • © hersteld hervormde kerk 2020