Dagelijks Woord

Tien geboden des Heeren (2017)

Gebod,

luisteren

n.a.v. H. Catechismus zondag 34,    Het eerste gebod:
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben
n.a.v. H. Catechismus zondag 35,    Het tweede gebod:
Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken
n.a.v. H. Catechismus zondag 36,   Het derde gebod: deel 1
Gij zult den Naam des HEEREN niet ijdellijk gebruiken
n.a.v. H. Catechismus zondag 37,   Het derde gebod: deel 2
Gij zult den Naam des HEEREN niet ijdellijk gebruiken
n.a.v. H. Catechismus zondag 38,   Het vierde gebod:
Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt
n.a.v. H. Catechismus zondag 39,   Het vijfde gebod:
Eer uw vader en uw moeder
n.a.v. H. Catechismus zondag 40,   Het zesde gebod:
Gij zult niet doodslaan
n.a.v. H. Catechismus zondag 41,   Het zevende gebod: deel 1
Gij zult niet echtbreken
n.a.v. H. Catechismus zondag 41,   Het zevende gebod: deel 2
Gij zult niet echtbreken
n.a.v. H. Catechismus zondag 42,   Het achtste gebod:
Gij zult niet stelen
n.a.v. H. Catechismus zondag 43,   Het negende gebod:
Gij zult geen vals getuigemis geven
n.a.v. H. Catechismus zondag 44,   Het tiende gebod:deel 1
Gij zult niet begeren
n.a.v. H. Catechismus zondag 44,   Het tiende gebod:deel 2
Gij zult niet begeren
  • © hersteld hervormde kerk 2024