• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Nehemia

Prekenserie: Nehemia,

luisteren

(1e deel) n. a. v. : Nehemia 1 vers 1 - 5
- De tijd van Nehemia
- De nood van Nehemia
- De God van Nehemia
(2e deel) n. a. v. : Nehemia 1 vers 6 en 11
- Hij bidt ootmoedig
- Hij bidt vrijmoedig
- Hij bidt bereidwillig
(3e deel) n. a. v. : Nehemia 2 vers 4-5, 8b en10
- Nehemia's verzoek
- Gods goede hand
- Vijandelijk verzet
(4e deel) n. a. v. : Nehemia 2 vers 12, 17 en 20
- Een stil begin
- Een duidelijke oproep
- Een groot geloof
(5e deel) n. a. v. : Nehemia 3 vers 1
- Welke bouwers
- Waar begonnen
- de Ware Bouwer!
(6e deel) n. a. v. : Nehemia 4 vers 1 en 4 - 6
- De venijnige spot van de vijanden
- Het opmerkelijke gebed van Nehemia
- De hartelijke werklust van het volk
(7e deel) n. a. v. : Nehemia 4 vers 10, 14 en 16-17
- De moedeloosheid van Juda
- De bemoediging van Nehemia
- De waakzaamheid van de bouwers
(8e deel) n. a. v. : Nehemia 5 vers 1, 9 en 15
- Interne spanningen
- Ingrijpende maategelen
- Indrukwekkend voorbeeld
(9e deel) n. a. v. : Nehemia 6 vers 1-2, 10 en 16
- Verzoekingen van buitenaf
- Gevaren van binnenuit
- Hulp van Bovenaf
  • © hersteld hervormde kerk 2019