Meer over Activiteiten

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert het jaar door gevarieerde activiteiten.
Naast het verwerven van gelden dragen de activiteiten bij aan het onderling contact binnen de gemeente.
De opbrengsten zijn voor de aflossing van de schuld van het kerkgebouw.
De activiteitencommissie is kort na 1 mei 2004 gevormd en bestaat momenteel uit de jeugdwerk ouderling en zes leden.
Ook maken we graag gebruik van de inzet van gemeenteleden bij het uitvoeren van de activiteiten.
Uiteraard is deelnemen en helpen erg leuk!

Via de kerkbode en de website wordt u als gemeentelid door ons op de hoogte gehouden van de op handen zijnde activiteiten. 

Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten die we organiseren. Een aantal hiervan komen jaarlijks terug.
- Potgrondactie
- Kerstzangavond
- Oranjezangavond
- Pannenkoeken eten
- Viswedstrijd 
- Lunchtocht 
- Taart versieren

Heeft u een geweldig idee?
Wilt u om welke reden dan ook iets melden?
Vragen aan de activiteitencommissie?
Een activiteit sponsoren vanuit een bedrijf of zomaar?

Neem gerust contact op met:
dhr. N. Kleiberg (Nico)
e-mail:
tel: 06-46718715

Daarnaast zijn er ook een aantal andere commissies gevormd zoals:
- Verkoopdag commissie
- Thuisverkoop commissie
- Gemeentebarbeceu commissie
- Chineesbuffet commissie

  • © hersteld hervormde kerk 2020