Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 16-30

heidelbergse Catechismus

Of onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt.

  • © hersteld hervormde kerk 2024