Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 1-15

Heidelbergse Catechismus

Of onderwijzing in de Christelijke leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024