• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Prekenarchief 2018

Jan.

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
01-01-2018 10:00 2 Petrus 3 vers 13 en 14 Ds. J. Joppe
07-01-2018 9:30 Mattheüs 2 vers 1 t/m 3 Ds. IJ. R. Bijl
07-01-2018 17:00 Psalmen 37 vers 5 Ds. IJ. R. Bijl
14-01-2018 9:30 Lukas 2 vers 52 Ds. J. Joppe
14-01-2018 17:00 Johannes 3 vers 30 Ds. J. Joppe
21-01-2018 9:30 Lukas 4 vers 38 en 39 Ds. J. Joppe
21-01-2018 17:00 Dordtse leerreg Hfd 1, Art 8-11 Ds. J. Joppe
28-01-2018 9:30 Lukas 5 vers 27 t/m 32 Ds. J. Joppe
28-01-2018 17:00 Lukas 7 vers 9b Ds. L. Groenenberg
31-01-2018 19:30 Mattheüs 5 vers 6 (bijbellezing) Ds. J. v. Meggelen

Febr.

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
04-02-2018 9:30 Johannes 4 vers 13 en 14 Ds. J. Joppe
04-02-2018 17:00 Dordtse leerregels Hfd. 1, art. 12-14 Ds. J. Joppe
11-02-2018 9:30 Johannes 4 vers 26 Ds. J. Joppe
11-02-2018 17:00 Johannes 4 vers 28, 29 Ds. J. Joppe
18-02-2018 9:30 Matthëus 26 vers 10-13 Ds. J. Joppe
18-02-2018 17:00 Dordtse leerregels Hfd. 1, Art. 15, 16 Ds. J. Joppe
25-02-2018 9:30 Matthëus 16 vers 21-23 Ds. D. J. Diepenbroek
25-02-2018 17:00 Matthëus 3 vers 11, 12 Ds. D. J. Diepenbroek
28-02-2018 17:00 Lukas 9 vers 30, 31 (bijbellezing) Ds. A. Vlietstra

Maart

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
04-03-2018 9:30 Psalmen 22 vers 31, 32 Ds. J. Joppe
04-03-2018 17:00 Dordtse leerregels Hfd. 1 Art. 17, 18 Ds. J. Joppe
11-03-2018 9:30 1 Petrus 5 vers 2-4 Ds. J. Joppe
11-03-2018 17:00 Dordtse leerregels Hfd. 2, Art 1-3 Ds. J. Joppe
14-03-2018 9:30 2 Koningen 4 vers 1-7 Ds. J. Joppe/Biddag
14-03-2018 17:00 Spreuken 30 vers 7-9 Ds. J. Joppe/Biddag
18-03-2018 9:30 Markus 14 vers 72 Ds. D. Heemskerk
18-03-2018 17:00 Johannes 19 vers 19 Ds. D. Heemskerk
21-03-2018 9:30 Johannes 18 vers 11 (bijbellezing) Ds. B. Reinders
25-03-2018 17:00 Johannes 19 vers 28 Ds. J. Joppe
25-03-2018 17:00 Dordtse leerregels Hfd. 2, Art 1-3 Ds. J. Joppe
30-03-2018 19:30 Lukas 23 vers 46 (Goede Vrijdag) Ds. J. Joppe

April

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
01-04-2018 9:30 Johannes 20 vers 8 en 9 Ds. J. Joppe
01-04-2018 12:00 Paasviering zondagsschool Ds. J. Joppe
01-04-2018 17:00 Johannes 20 vers 19 en 20 Ds. J. Joppe
02-04-2018 9:30 1 Timotheüs 6 vers 12 Ds. J. Joppe/Belijdenisdienst
08-04-2018 9:30 2 Timotheüs 2 vers 8a Ds. van Appeldoorn
08-04-2018 17:00 Dordtse leerregels Hfd. 2, Art 6-7 Ds. J. Joppe
15-04-2018 9:30 Efeze 5 vers 14 Ds. J. Joppe
15-04-2018 17:00 Dordtse leerregels Hfd. 2, Art 8-9 Ds. J. Joppe
18-04-2018 19:30 Psalmen 36 vers 8 (bijbellezing) Ds. J. v. Meggelen
22-04-2018 9:30 Job 1 vers 5 Ds. J. Joppe /Doopdienst
22-04-2018 17:00 Dordtse leerregels Hfd. 3/4, Art 1-3 Ds. J. Joppe
29-04-2018 9:30 Markus 5 vers 27, 28 en 34 Ds. N.P.J. Kleiberg
29-04-2018 17:00 1 Petrus 1 vers 3b Ds. L. Groenenberg

Mei

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
06-05-2018 9:30 Johannes 8 vers 34-36 Ds. J. Joppe
06-05-2018 17:00 Dordtse leerregels Hfd. 3/4, Art 4-6 Ds. J. Joppe
10-05-2018 9:30 Lukas 24 vers 51 en 52 Ds. J. Joppe/Hemelvaartsdag
13-05-2018 9:30 Handelingen 1 vers 14a Ds. J. Joppe
13-05-2018 17:00 Dordtse leerregels Hfd. 3/4, Art 7-8 Ds. J. Joppe
20-05-2018 9:30 Handelingen 2 vers 6 Ds. J. Joppe
20-05-2018 17:00 Handelingen 2 vers 47 Ds. J. Joppe
21-05-2018 9:00 Romeinen 8 vers 1 Ds. L. Groenenberg
27-05-2018 9:30 1 Kronieken 12 vers 18a Ds. G. Kater
27-05-2018 17:00 1 Korinthe 2 vers 12 Ds. G. Kater
30-05-2018 19:30 Openbaring 22 vers 6-12 (bijbellezing Ds. K ten Klooster
  • © hersteld hervormde kerk 2018