• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Prekenarchief 2017

Jan.

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
01-01-2017 10:00 Job 22 vers 21 Ds. J. Joppe
01-01-2017 17:00 Lukas 13 vers 8 en 9 Ds. J. Joppe
08-01-2017 9:30 Jeremia 35 Ds. W. H. Hoorn
08-01-2017 17:00 Psalmen 63 Kand. J. Lankhaar
15-01-2017 9:30 Markus 3 vers 35 Ds. J. Joppe / Doopdienst
15-01-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 36 Ds. J. Joppe / Het derde gebod  (1)
22-01-2017 9:30 Markus 1 vers 40 t/m 42 Ds. J. Joppe
22-01-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 37 Ds. J. Joppe / Het derde gebod (2)
25-01-2017 19:30 Lukas 8 vers 19 t/m 21 Ds. B. Reinders / Bijbellezing
29-01-2017 9:30 Markus 2 vers 5 en 10 t/m 12 Ds. J. Joppe
29-01-2017 17:00 Jeremia 3 vers 22 Ds. J. Kommerie

Feb.

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
05-02-2017 9:30 Matthëus 5 vers 3 en 4 Ds. J. Joppe
05-02-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 38 Ds. J. Joppe / Het vierde gebod
12-02-2017 9:30 Matthëus 5 vers 5 en 6 Ds. J. Joppe / H. Avondmaal
12-02-2017 17:00 Matthëus 5 vers 7 en 8 Ds. J. Joppe
19-02-2017 9:30 Matthëus 5 vers 9 t/m 12 Ds. J. Joppe
19-02-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 39 Ds. J. Joppe / Het vijfde gebod
22-02-2017 19:30 Johannes 1 vers 29 Ds. W. J. op 't Hof / Bijbellezing
26-02-2017 9:30 Johannes 13 vers 5b Ds. L. Groenenberg
26-02-2017 17:00 Lukas 19 vers 45 t/m 47a Kand. W. F. 't Hart 

Maart

tijd: Schriftgedeelte: predikant
datum:
05-03-2017 9:30 Mattheüs 21 vers 15 en 16 Ds. J. Joppe / Doopdienst
05-03-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 40 Ds. J. Joppe / Het zesde gebod
08-03-2017 9:30 Genesis 21 vers 17 Ds. J. Joppe / Biddag
08-03-2017 19:30 Mattheüs 15 vers 21 t/m 28 Ds. J. Joppe / Biddag
12-03-2017 9:30 Johannes 18 vers 12 en 13 Ds. J. Joppe
12-03-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 41 Ds. J. Joppe / Het zevende gebod (1)
19-03-2017 9:30 Lukas 23 vers 34a Ds. J. Joppe 
19-03-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 41 Ds. J. Joppe / Het zevende gebod (2)
26-03-2017 9:30 Lukas 23 vers 42 en 43 Ds. J. Joppe 
26-03-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 42 Ds. J. Joppe / Het achtste gebod
29-03-2017 19:30 Mattheüs 26 vers 67a Ds. D. Zoet / Bijbellezing

April

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
02-04-2017 9:30 Mattheüs 27 vers 45 en 46 Ds. J. Joppe
02-04-2017 17:00 Lukas 13 vers 24 Ds. A. den Hartog
09-04-2017 9:30 Mattheüs 26 vers 45 en 46 Eerw. Heer J. Lankhaar
09-04-2017 17:00 Johannes 18 vers 1 t/m 11 Kand. G. Bosker
14-04-2017 19:30 Mattheüs 27 vers 51b t/m 53 Ds. J. Joppe / Goede vrijdag
16-04-2017 9:30 Lukas 24 vers 4 t/m 6 Ds. J. Joppe
16-04-2017 17:00 Lukas 24 vers 25 en 26 Ds. J. Joppe
17-04-2017 9:30 1 petrus 3 vers 15 Ds. J. Joppe / Belijdenisdienst
23-04-2017 9:30 Johannes 20 vers 29 Kand. W. J. Korving
23-04-2017 17:00 Hebreeën 5 vers 5b Kand. W. J. Korving
26-04-2017 19:30 Lukas 24 vers Ds. D. Heemskerk / Bijbellezing
30-04-2017 9:30 Handelingen 1 vers 8 Ds. J. Joppe / Doopdienst
30-04-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 43 Ds. J. Joppe / Het negende gebod

Mei

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
07-05-2017 9:30 Johannes 20 vers 30 en 31 Ds. J. Joppe
07-05-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 44 /1 Ds. J. Joppe / het tiende gebod
14-05-2017 9:30 Efeze 5 vers 18b Kand. T. J. Ouwehand
14-05-2017 17:00 Mattheüs 8 vers 23 t/m 27 Kand. T. J. Ouwehand
17-05-2017 19:30 Openbaring 5 vers 11 en 12 Ds. H. Lassche / Bijbellezing
21-05-2017 9:30 Handelingen 1 vers 8 Ds. J. Joppe
21-05-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 44 / 2 Ds. J. Joppe / het tiende gebod
25-05-2017 9:30 Handelingen 1 vers 11 Ds. J. Joppe
28-05-2017 9:30 Filippensen 2 vers 9 t/m 11 Ds. G. Kater
28-05-2017 17:00 Colossensen 3 vers 1 Ds. G. Kater

Juni

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
04-06-2017 9:30 Handelingen 2 vers 1 t/m 4 Ds. J. Joppe
04-06-2017 17:00 Johannes 14 vers 26 Ds. J. P. Stoel
05-06-2017 9:30 Handelingen 2 vers 37 en 38 Ds. J. Joppe
11-06-2017 9:30 Romeinen 8 vers 14 Ds. J. Joppe / vb H. Avondmaal
11-06-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 45 Ds. J. Joppe
18-06-2017 9:30 Romeinen 8 vers 16 Ds. J. Joppe / H. Avondmaal
18-06-2017 17:00 Romeinen 8 vers 31 en 32 Ds. J. Joppe / nabetr. H. Avondmaal
25-06-2017 9:30 Genesis 17 vers 7 Ds. J. Joppe / Doopdienst
25-06-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 46 Ds. J. Joppe

Juli

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
02-07-2017 9:30 Handelingen 5 vers 38 en 39 Ds. J. Joppe
02-07-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 47 Ds. J. Joppe
09-07-2017 9:30 1 Kon. 16 vers 30| 17 vers  Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/1
09-07-2017 17:00 1 Kon. 17 vers 3 t/m 6 Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/2
16-07-2017 9:30 1 Kon. 17 vers 7, 9, 10a en 16 Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/3
16-07-2017 16:00 1 Kon. 17 vers 17, 21 en 24 Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/4
23-07-2017 11:30 Handelingen 20 vers 9, 10, 12 Ds. B. Reinders
23-07-2017 17:00 Deuteronomium 6 vers 7a Kand. T. Ouwehand
30-07-2017 11:30 Handelingen 6 Ds. B. Reinders
30-07-2017 17:00 Nehemia 8 Kand. W. H. Hoorn

Aug.

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
06-08-2017 9:30 Johannes 1 vers 29 Ds. N. A. Donselaar
06-08-2017 16:30 Romeinen 8 vers 1 t/m 4 Ds. N. A. Donselaar
13-08-2017 9:30 1 Koningen 18 vers 21 Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/5
13-08-2017 16:00 1 Kon. 18 vers 26, 36 t/m 39 Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/6
20-08-2017 9:30 Romeinen 8 (geheel) Ds. G. J. Noordermeer
20-08-2017 17:00 Psalmen 92 vers 8, 13 t/m 16 Kand. A. Kazen
27-08-2017 9:30 1 Koningen 18 vers 12c Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/7
27-08-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 48 Ds. J. Joppe

Sept.

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
03-09-2017 9:30 Psalmen 23 vers 1 Ds. J. Joppe / voorber. H. Avondmaal
03-09-2017 17:00 Spreuken 23 vers 26a Ds. J. Joppe / Opening winterwerk
10-09-2017 9:30 Psalmen 23 vers 5 Ds. J. Joppe / Heilig Avondmaal
10-09-2017 17:00 Psalmen 23 vers 6 Ds. J. Joppe / nabetr. H. Avondmaal
17-09-2017 9:30 Genesis 1 vers 1 ,  2 vers 1 Kand. D. Folkers
17-09-2017 17:00 Lukas 7 vers 13 en 14 Kand. J. W. Korving
24-09-2017 9:30 1 Kon. 18 vers 42, 43 en 44 Ds. J. Joppe/ Elia, de biddende profeet/8
24-09-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 49 Ds. J. Joppe
27-09-2017 19:30 Filippenzen 3 vers 17 t/m 21 Ds. H. Zweistra / Bijbellezing

Okt.

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
01-10-2017 9:30 Romeinen 11 vers 25 en 26 Ds. J. Joppe / Israëlzondag
01-10-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 50 Ds. J. Joppe
08-10-2017 9:30 1 Koningen 19 vers 4 t/m 7 Ds. J.Joppe / Elia, de biddende profeet/9
08-10-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 51 Ds. J. Joppe
15-10-2017 9:30 Matthëus 18 vers 35 Kand. T. Ouwehand
15-10-2017 16:00 Exodus 2 vers 24 en 25 Ds. R. W. Mulder
22-10-2017 9:30 1 Koningen 19 vers 10 t/m 12 Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/10
22-10-2017 17:00 H. Cathechismus zondag 52 /1 Ds. J. Joppe
25-10-2017 19:30 2 Petrus 1 vers 19 Ds. IJ. R. Bijl / Bijbellezing
29-10-2017 9:30 1 Koningen 19 vers 18 Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/11
29-10-2017 17:00 H. Catechismus zondag 52 /2 Ds. J. Joppe

Nov.

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
01-11-2017 9:30 Handelingen 8 vers 29 t/m 31 Ds. J. Joppe / Dankdag
01-11-2017 17:00 Filippenzen 4 vers 11 t/m 13 Ds. J. Joppe / Dankdag
05-11-2017 17:00 1 Kon. 21 vers 20-22 , 27-29 Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/12
05-11-2017 17:00 Psalmen 90 vers 1b Ds. C. Gielen
12-11-2017 9:30 2 Kon. 2 vers 11 en 12 Ds. J. Joppe / Elia, de biddende profeet/13
12-11-2017 17:00 Dordtse leerreg Hfd 1, art. 1, 2 Ds. J. Joppe / Dordtse leerregels
19-11-2017 9:30 2 Samuël 9 vers 3 en 6 Ds. J. Joppe / voorber. H. Avondmaal
19-11-2017 17:00 Dordtse leerreg Hfd 1, art. 3, 4 Ds. J. Joppe / Dordtse leerregels
26-11-2017 9:30 2 Samuël 9 vers 7 Ds. J. Joppe / Heilig Avondmaal
26-11-2017 17:00 2 Samuël 9 vers 8 Ds. J. Joppe / nabetr. H. Avondmaal
29-11-2017 19:30 2 Timotheüs 4 vers 8 Ds. A. Vlietstra / Bijbellezing

Dec.

tijd: Schriftgedeelte: predikant
 datum:
03-12-2017 9:30 Lukas 20 vers 13 midden Kand. W. F. 't Hart
03-12-2017 17:00 Dordtse leerregel Hfd. 1, art. 5, 6 Ds. J. Joppe / Dordste leerregels
10-12-2017 9:30 Lukas 1 vers 47 t/m 49 Ds. A. de Groot
10-12-2017 17:00 Ezechiël 33 vers 1 t/m 11 Ds. A. de Groot
17-12-2017 9:30 Mattheüs 1 vers 1 Ds. J. Joppe /stamboom van Christus
17-12-2017 17:00 Dordtse leerregel Hfd 1, art. 7 Ds. J. Joppe / Dordtse leerregels
24-12-2017 9:30 Lukas 1 vers 68, 69 Ds. L. Groenenberg 
24-12-2017 17:00 Jesaja 7 vers 1 - 14 Ds. C. Gielen
25-12-2017 9:30 Lukas 2 vers 7,12,14 Ds. J. Joppe / Eerste kerstdag
25-12-2017 17:00 Mattheüs 2 vers 2,11 Ds. J. Joppe / Eerste kerstdag
26-12-2017 9:30 Kerst zondagsschool programma Ds. J. Joppe 
31-12-2017 9:30 Lukas 2 vers 38 Ds. J. Joppe / kerstbelijdenis van Anna
31-12-2017 17:00 1 Petrus 4 vers 7 Ds. J. Joppe / Oudjaarsavond

Koor- en Zangavonden,

Zangavond t.b.v. Ontmoeting (20 oktober 2018) m.m.v. :

Jeugd- en meisjeskoor Laat het klinken o.l.v. Jenneke Mol
Chr. mannenkoor Obadja o.l.v. Jan Bezuijen
Orgel:Johan van Wijk

Ouderencontactmiddag (10 oktober 2018) m.m.v. :

Kinderkoor Tabitha o.l.v. Erna de Fijter
Orgel: 

 

 

Oranje zangavond (27 april 2018) :

Thema:God, Nederland en Oranje
Orgel:   Ton Mourits
Klarinet  Jozien vd Wulp
'Meditatie' Ds. Joppe

Psalmzangavond voor stichting Jafet (03 febr. 2018) m.m.v. : 

- Bovenstemgroep Ouderkerk a/d IJsel
Appélwoord:   Janneke Hulst
Orgel:   Arie v.d. Vlist
'Meditatie' :   Ds. Joppe

Kooravond (03 juni 2017) m.m.v. :        

- Kinderkoor Loïs o.l.v. Peter Wildeman
- Jongerenkoor Loïs o.l.v. Peter Wildeman
- Vrouwenkoor  Shira o.l.v. Peter Wildeman 

Orgel:   Joost van Belzen
Spreker:   Ds. Joppe

  • © hersteld hervormde kerk 2018