• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
 • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
 • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
  Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
  Openbaring 1:8
 • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Nieuws

Nieuws

 • 15 dec, 2018

  Zendingsbijeenkomst

  D.V. zaterdag 15 december 2018 wordt een informatiebijeenkomst belegd met als thema: “Roeping, een noodzaak!?”

  lees meer
  15 dec2018
 • © hersteld hervormde kerk 2018