Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad is de vertegenwoordiging van de gemeente en wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen en de diakenen.

De kerkenraad heeft in hoofdzaak tot taak:
- De dienst van het woord en de sacramenten te onderhouden;
- Opzicht te houden over belijdenis en wandel van de leden en over de vervulling van ambten;
- Leiding te geven aan de opbouw en voortgang van de gemeente.

De kerkenraad vergaderd over het algemeen 1 keer per maand.

 

 De kerkenraadsvergaderingen staan gepland op: 
Do. 17 jul 2019 om 19.30 uur i.p.v. 5 sept.
Do. 3 oktober 2019 om 19.30 uur
met kerkvoogdij
Do. 7 november 2019 om 19.30 uur
Do. 5 december 2019 om 19.30 uur
2020 
Do. 16 januari 2020 om 19.30 uur
Do. 12 maart 2020 om 19.30 uur
Do. 16 april 2029 om 19.30 uur met kerkvoogdij
Ma. 18 mei 2020 om 20.00 uur GEMEENTEAVOND
Do. 18 juni 2020 om 19.30 uur
Do. 3 september 2020 om 19.30 uur
Do. 1 oktober 2020 om 19.30 uur
met kerkvoogdij
Do. 5 november 2020 om 19.30 uur
Do. 3 december 2020 om 19.30 uur

  • © hersteld hervormde kerk 2020