Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad is de vertegenwoordiging van de gemeente en wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen en de diakenen.

De kerkenraad heeft in hoofdzaak tot taak:
- De dienst van het woord en de sacramenten te onderhouden;
- Opzicht te houden over belijdenis en wandel van de leden en over de vervulling van ambten;
- Leiding te geven aan de opbouw en voortgang van de gemeente.

De kerkenraad vergadert over het algemeen 1 keer per maand.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024