Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad is de vertegenwoordiging van de gemeente en wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen en de diakenen.

De kerkenraad heeft in hoofdzaak tot taak:
- De dienst van het woord en de sacramenten te onderhouden;
- Opzicht te houden over belijdenis en wandel van de leden en over de vervulling van ambten;
- Leiding te geven aan de opbouw en voortgang van de gemeente.

De kerkenraad vergaderd over het algemeen 1 keer per maand.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019