• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Home

Welkom

 

Van harte welkom op onze website!

Beste bezoeker,
Op deze site is veel informatie te vinden over de Hersteld Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland.
Kijk gerust rond. Wanneer u vragen hebt, dan kunt u onze predikant ds. J. Joppe benaderen.
U bent ook van harte welkom in onze kerkdiensten, elke zondag om 9.30 en 17.00 uur, en bij andere bijeenkomsten van de gemeente.

Wilt u meer weten over het christelijk geloof?
Bent u op zoek naar antwoord op levensvragen?
Bezoek dan één van de websites over het geloof die op de volgende pagina  worden genoemd: Kerkelijke website's

Voor alle vermelde data op deze website geldt: Deo Volente, zo de Heere wil.

 

Parkeren

Parkeren bij de kerk

Nu de herfst in de aantocht is en de auto eerder gekozen zal worden dan de fiets willen we het parkeren bij de kerk onder de aandacht brengen. Het parkeerterrein bij de kerk geldt als het hoofdterrein.
Als dit vol blijkt, kan worden uitgeweken naar het terrein van Schep. Op bid- en dankdag en met de Roparun kan niet worden uitgeweken naar Schep. 
Als kerkvoogdij hebben we geen parkeer afspraken met andere buren rond de kerk. Hoewel het parkeren op terrein bij de buren aanlokkelijk lijkt als daar voldoende ruimte is, willen we toch een ieder vragen terughoudend te zijn met het parkeren aldaar.

Zo kunnen we met elkaar bijdragen aan het behouden van een goede relatie met onze buren rond de kerk. Tot slot voor wie het kan de tip om met de fiets of lopend te komen, zodat voor bezoekers die de auto nodig hebben voldoende parkeerruimte beschikbaar is.

HHG Oud-Beijerland nieuws

bekijk alle nieuws

Nieuw toegevoegd

Bijgewerkt:  24 november 2018

 

 

- Kerkbode,  nummer 22 verschijnt op  8 december 2018

 

 

NIEUW: Bestellen oliebollen

 

Prekenjaararchief  2017 compleet

- Koor- en zangavonden nu ook in prekenarchief bijgevoegd.

  • © hersteld hervormde kerk 2018