Meer over Kerkdiensten

Kerkdiensten

Ds. J. Joppe /
23 jun2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
23 jun2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Kommerie
30 jun2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
07 jul2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
14 jul2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
14 jul2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
21 jul2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
21 jul2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. B. Reijnders
28 jul2019

11:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. K. ten Klooster
28 jul2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Kand. v. d. Herik
04 aug2019

11:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. L. Groenenberg
04 aug2019

18:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. N.P.J. Kleiberg
11 aug2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. N.P.J. Kleiberg
11 aug2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
18 aug2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
18 aug2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
25 aug2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
25 aug2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
01 sep2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. D. Heemskerk
22 sep2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. D. Heemskerk
22 sep2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
29 sep2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
29 sep2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
06 okt2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
06 okt2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
13 okt2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
13 okt2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
27 okt2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
27 okt2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

n.v.t.

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
03 nov2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. H. Zweistra
10 nov2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. H. Zweistra
10 nov2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
17 nov2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

19:30 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
01 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
01 dec2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
08 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
08 dec2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
15 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
15 dec2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. C. M. Visser
22 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. K. ten Klooster
22 dec2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

10:00 uur, Viering

lees meer

meditatie Ds. J. Joppe

Ds. J. Joppe /
29 dec2019

09:30 uur, Ochtenddienst

lees meer

Schriftlezing :

Ds. J. Joppe /
29 dec2019

17:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

19:00 uur, Avonddienst

lees meer

Schriftlezing :

uitleg bij collecte 16 juni

Collecte fonds noodlijdende gemeenten en personen


D.V. zondag 16 juni a.s. staat de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen gepland. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied zodat geld(gebrek) geen obstakel hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeenteleven. Met name de kleine(re) gemeenten profiteren van dit fonds. Voor 2019 hopen en rekenen we opnieuw op uw steun om dit werk mogelijk te maken. 
Kleine gemeenten, of combinaties van kleine gemeenten, kunnen ter stimulering van het beroepingswerk voor een periode van vijf jaar een beroep op dit fonds doen. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te houden. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% verminderd.  
Naast stimulering van het beroepingswerk is de collecteopbrengst ook bestemd voor gemeenten die in bijzondere omstandigheden verkeren en (tijdelijk) financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, een ondersteuning krijgen uit dit fonds. 
Voor de komende jaren zijn er weer diverse toezeggingen voor ondersteuning gedaan. Voor 2019 is in de begroting een bedrag van € 149.500 opgenomen voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. Ongeveer € 95.000 van dit bedrag komt uit de collecteopbrengsten.  
Wij willen u vragen om onze gemeenten en de predikanten ook te gedenken in uw gebeden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meeleven en collectegaven.

 

Vernederd door Christus’ vernedering

Toen Petrus in de paaszaal stond,
kroop daar zijn Meester op de grond,
Hij waste ieders voeten.
Men streed om wie de meeste was,
tot Jezus hen de les nu las,
die wij ook leren moeten.

 

Om hen die les te doen verstaan,
is Hij naar Golgotha gegaan,
waar Hij Gods toorn ging dragen.
tot heil voor een hoogmoedig hart,
dat God niet dient en and’ren tart.
O, wonder welbehagen!

 

Wie hier niet door vernederd wordt,
verhardt zijn hart, doet God tekort
en kan Hem niet behagen.
Wie dóórleeft en zijn haat nog voedt,
hoogmoedig, met een boos gemoed,
zal zelf Gods toorn eens dragen.

 

O, Heere! Leer mij door Uw smart,
dan kniel ik met verbroken hart
door ’t bloed dat wilde boeten.
Dan sta ik boven niemand meer,
maar buig mij ook voor and’ren neer,
dan was ik hen de voeten.

 

ds. C.J. Meeuse

  • © hersteld hervormde kerk 2019