• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Contact

Contact

 

Kerkgebouw:
Hersteld Hervormde Gemeente 'Anathoth'
Maseratilaan 1
3261 NA Oud-Beijerland
tel: 0186-612449

 

 

Contactpersonen:
predikant:
ds. J. Joppe
Langeweg 9
3261 LJ Oud-Beijerland
tel: 0186-624556
e-mail:predikant@hhg-oudbeijerland.nl
website: www.jjoppe.nl

 

Scriba:
dhr. W. R. Verzendaal
tel: 0186-614601
e-mail: scriba@hhg-oudbeijerland.nl

Koster:
dhr. G. Kleiberg
tel: 0186-785390
e-mail: koster@hhg-oudbeijerland.nl

Online meeluisteren: 
aanvragen inloggegevens t.b.v. meeluisteren
dhr. M.J. Izelaar
e-mail: meeluisteren@hhg-oudbeijerland.nl

Webmaster:
gegevensbeheer en technische ondersteuning
dhr. G. Hummel
e-mail: webmaster@hhg-oudbeijerland.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019