Dagelijks Woord

Privacy statement

Via de website www.hhg-oudbeijerland.nl wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. De Hersteld Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd met betrekking tot het plaatsen van persoonsgegevens en foto's op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. 
 
Doel van verwerking 
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten et cetera. 
 
Privacy 
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit relevant is voor de uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt alleen gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam: hhg-oudbeijerland.nl. 
Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst, dan worden gemeenteleden hier vooraf over geïnformeerd en kan men aangeven als men dit niet wenst. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kan men altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto's bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon. 
 
Bezwaar 
Wanneer iemand bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kan dat (met opgaaf van reden) kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar:  
webmaster@hhg-oudbeijerland.nl, onder vermelding van het album en het fotonummer. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.  
 
Gebruik persoonsgegevens 
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG: de heer B. Kok, e-mail: bkok@hhg-oudbeijerland.nl
 
Verzamelen persoonsgegevens 
Door het bezoek aan de website laat u bepaalde gegevens achter. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.  
 
Uitzending kerkdiensten 
De diensten die op zondag en door de week worden gehouden, worden online via internet (met een inlogcode) en via de kerkradio uitgezonden. Dit vereist zorgvuldigheid bij het doen van afkondigingen en bij het noemen van namen in de voorbede. Het afgesproken beleid is: uw naam wordt alleen dan in een afkondiging en de daarmee verbonden voorbede genoemd als u zelf vooraf toestemming hebt gegeven. Als u zelf niets meldt, zal dat dus niet gebeuren. 
 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2019 

 

 

Downloadversie: klik hier
 

  • © hersteld hervormde kerk 2024