• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Agenda

Kerkelijke website's en nieuws

 

Wilt u meer weten over het christelijk geloof? Bent u of jij op zoek naar de waarheid?
Op deze pagina zijn verschillende website's vermeld waar u of jij misschien meer antwoord op je vragen kan krijgen.
Door op de naam te klikken wordt u of jij direkt doorgeleid naar de gekozen site.

 

Nieuw toegevoegd : www.bijbelsopvoeden.nl

hersteld hervormde kerk
diaconale zorg
zending
evangelisatie
jongeren
zien en geloven
Spaans Evangelische Zending
Woord  en Daad

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019