Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Audio uitzending

 

Kosten online meeluisteren:
Aan het online meeluisteren en kijken zijn kosten verbonden.
Daarom vragen wij of u dit met een vrijwillige bijdrage wil ondersteunen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij:
NL30 ABNA 0429 6404 71 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente onder vermelding van: ‘vrijwillige bijdrage online meeluisteren’.

Vrijwillige bijdrage

 

 

Collecten overmaken:

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
- Diaconie: NL 56 ABNA 0429 7093 58 
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 


Ook aan het online meeluisteren en downloaden zijn kosten verbonden.
Daarom willen we aan u als meeluisteraar vragen dit met een vrijwillige bijdrage te ondersteunen.
U kunt uw gave overmaken naar de kerkvoogdij:

 

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
Onder vermelding van: ‘vrijwillige bijdrage live meeluisteren’

  • © hersteld hervormde kerk 2024