Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Update: 25 juni 2021

25 juni 2021

Kerkelijk nieuws m.b.t. het Coronavirus

 

Instructies rondom de erediensten  

 

Vooraf 
Vanaf zondag 20 juni 2021 is het aantal bezoekers per dienst verhoogd naar 150 personen, betrokkenen bij de dienst niet meegerekend. Op basis hiervan zal via Kerktijd uitgenodigd worden. 
 
Algemeen 
1. Essentieel is dat alle bezoekers van een kerkdienst zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor een ander: 
a. Als u zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona hebben, dan mag u niet naar de kerk komen; 
b. Als u zelf of gezinsleden koorts hebben dan mag men niet naar de kerk komen; 
c. Als u zelf verkoudheidsklachten heeft dan mag u niet naar de kerk komen; 
d. U mag pas weer deelnemen als u minimaal 24 uur klachtenvrij bent; 2. Binnen het kerkgebouw gelden de richtlijnen van het RIVM als gedragsnorm. 
3. Ouderen en kwetsbaren wijzen we op de aanbevelingen van het RIVM. 
4. Bij de uitgang zal een deurcollecte gehouden worden. 
 
Richtlijnen bij binnenkomst 
1. De kerk is alleen toegankelijk via de hoofdingang. 
2. Leden van één huisgezin dienen gelijktijdig binnen te komen zodat zij bij elkaar kunnen plaatsnemen. 
3. Tussen de klapdeuren hangt er een dispenser met desinfectiemiddel. 
4. Bij binnenkomst volgt u de instructie op. 
5. Verplaatst u zich zo weinig mogelijk in het kerkgebouw. Maak geen gebruik van de kapstokken. Jassen en tassen worden meegenomen in de kerkzaal. Vermijd sociale ontmoetingen. Bij hoge uitzondering kan alleen van het Miva toilet (minder valide toilet) gebruik gemaakt worden.  
6. In de kerkzaal zal één van de kerkvoogden u (en uw gezin) een zitplaats aanwijzen. Houd een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aan met personen die niet tot uw huisgezin behoren. 
7. Uw aanwezigheid wordt geregistreerd (dit i.v.m. eventueel contactonderzoek achteraf). 
 
Richtlijnen bij verblijf 
1. Houd 1,5 meter tussenruimte bij personen die niet tot uw huishouden behoren. 
2. Vermijd zoveel mogelijk contact met anderen (dus ook geen snoep doorgeven). 
3. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen. Vermijd toiletbezoek. 
 
Richtlijnen bij vertrek 
1. Verlaat uw plaats op aanwijzing van de kerkvoogden/koster. Als eerste zullen de twee hoofdvakken recht tegenover de kansel de kerkzaal verlaten, vervolgens het vak onder het orgel en het vak achter het tiengeboden wandbord, en als laatste de galerij en de bijtrekzaal. 
2. Houd bij het verlaten van het kerkgebouw ook de 1,5 meter afstand aan en vermijd zoveel mogelijk contact. 

Instructies rondom bezoek erediensten ¦ juni 2021 ¦ V6.0 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

We vragen u om de informatie op de website goed in de gaten te houden en als u geen internet hebt aan familieleden of bekenden te vragen wat de actuele informatie van onze gemeente is. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.
Bij deze maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zijn en blijven we in alles van de Heere en Zijn bescherming en bewaring afhankelijk en bidden we met koning Josafat in ootmoed: “maar onze ogen zijn op U”.
Laten we in onze gebeden in het bijzonder denken aan onze overheid, alle zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.

 

Van harte Gods genadige nabijheid toegewenst.

 

Nieuwsbrief coronavirus

Meeluisteren

Audio uitzending:

 

Beelduitzending:

Laatst bijgewerkt:

25 juni 2021, 21.00 uur

 

Op deze pagina zal deze periode de informatie m.b.t.  de aanpassingen van de erediensten en andere kerkelijke activiteiten geplaatst worden.

 

 

Voor bezoekers

Websites met informatie over het Coronavirus:

 

HHK (landelijke website)

 

Rijksoverheid.

 

RIVM

 

GGD Dordrecht

  • © hersteld hervormde kerk 2021