Meer over Nieuws

Update: 27 oktober 2020

27 oktober 2020

Kerkelijk nieuws m.b.t. het Coronavirus

 

Instructies rondom de erediensten  

oktober 2020: Instructies rondom de erediensten oktober 2020
 
Vooraf 
Het breed moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk heeft een zeer dringende oproep gedaan om het aantal bezoekers per dienst terug te brengen naar maximaal 30 volwassenen, betrokkenen bij de dienst niet meegerekend.
Dit aantal van 30 mag worden opgehoogd met de kinderen, behorend tot deze gezinnen, tot en met 12 jaar. Vanaf D.V. zondag 18 oktober 2020 gaan we op basis hiervan ook zo uitnodigen. Het totaal aantal personen in een eredienst is dus afhankelijk van de uitgenodigde gezinnen.


Algemeen 
1. Essentieel is dat alle bezoekers van een kerkdienst zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor een ander:
a. Als men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona-infectie heeft, dan mag men niet naar de kerk komen;
b. Als uzelf of gezinsleden koorts hebben mag men niet naar de kerk komen;
c. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft mag men niet naar de kerk komen;
d. Pas weer deelnemen als uzelf of gezinsleden minimaal 24 uur geen klachten meer hebben.
2. Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.
3. Ouderen en kwetsbaren wijzen we op de aanbevelingen van het RIVM.
4. Er is geen kinderoppas.
5. Bij de uitgang zal een deurcollecte gehouden worden.

Richtlijnen bij binnenkomst 
1. De kerk is alleen via de hoofdingang toegankelijk.
2. Leden van één huisgezin dienen gelijktijdig binnen te komen zodat zij bij elkaar kunnen plaatsnemen.
3. Mondkapjes zijn verplicht bij binnenkomst in de hal tot aan uw zitplaats.
4. Tussen de klapdeuren hangt er een dispenser met desinfectiemiddel.
5. Bij binnenkomst volgt u de instructie op.
6. Verplaatst u zich zo weinig mogelijk in het kerkgebouw. Maak geen gebruik van de kapstokken. Jassen en tassen worden meegenomen in de kerkzaal. Vermijd sociale ontmoetingen. Bij hoge uitzondering kan alleen van het Miva toilet (minder valide toilet) gebruik gemaakt worden.
7. In de kerkzaal zal één van de kerkvoogden u (en uw gezin) een zitplaats aanwijzen. Houd een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aan met andere personen die niet tot uw huisgezin behoren.
8. U aanwezigheid wordt geregistreerd (dit i.v.m. eventueel contactonderzoek achteraf).

 Richtlijnen bij verblijf 
1. Indien er tijdens de erediensten gezongen wordt, dan is dit alleen op ingetogen wijze.
2. Houd 1,5 meter tussenruimte bij niet gezinsleden.
3. Vermijd zoveel mogelijk contact met anderen (dus ook geen snoep doorgeven).
4. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen. Vermijd toiletbezoek.
 
Richtlijnen bij vertrek 
1. Aan het einde van de dienst, dus na het uitspreken van de zegenbede, gebruikt u weer uw mondkapje totdat uw het kerkgebouw heeft verlaten.
2. Verlaat uw plaats op aanwijzing van de kerkvoogden/koster. Als eerste zullen de twee hoofdvakken recht tegenover de kansel de kerkzaal verlaten, vervolgens het vak onder het orgel en het vak achter het tiengeboden wandbord, en als laatste de galerij en de bijtrekzaal.
3. Houd bij het verlaten van het kerkgebouw ook de 1,5 meter afstand aan en vermijd zoveel mogelijk contacten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

We vragen u om de informatie op de website goed in de gaten te houden en als u geen internet hebt aan familieleden of bekenden te vragen wat de actuele informatie van onze gemeente is. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.
Bij deze maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zijn en blijven we in alles van de Heere en Zijn bescherming en bewaring afhankelijk en bidden we met koning Josafat in ootmoed: “maar onze ogen zijn op U”.
Laten we in onze gebeden in het bijzonder denken aan onze overheid, alle zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.

 

Van harte Gods genadige nabijheid toegewenst.

 

Nieuwsbrief coronavirus

Live meeluisteren

Als er door de gastpredikant vragen n.a.v. de prediking bij de liturgie gevoegd worden, dan wordt deze hieronder geplaatst als (PDF)

 

Klik hier voor meeluisteren

 

 

Laatst bijgewerkt:

27 oktober 2020, 11.00 uur

 

Op deze pagina zal deze periode de informatie m.b.t.  de aanpassingen van de erediensten en andere kerkelijke activiteiten geplaatst worden.

 

 

Voor bezoekers

Websites met informatie over het Coronavirus:

 

HHK (landelijke website)

 

Rijksoverheid.

 

RIVM

 

GGD Dordrecht

  • © hersteld hervormde kerk 2020