Meer over Nieuws

Update: 05 september 2020

05 september 2020

Kerkelijk nieuws m.b.t. het Coronavirus

--- Belangrijke mededeling  ---


Instructies rondom bezoek erediensten  

Nieuwsbrief 6: Instructies rondom bezoek erediensten 01 juli 2020
 
Vooraf 
Vanaf D.V. 1 juli mogen erediensten plaatsvinden met een samenstelling van meer dan 30 bezoekers, hierbij moet wel de 1,5 meter afstand aangehouden worden tot personen die niet tot uw huisgezin behoren.

Algemeen 
1. Essentieel is dat alle bezoekers van een kerkdienst zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor een ander: 
a. Als men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona-infectie heeft, dan mag men niet naar de kerk komen; 
b. Als uzelf of gezinsleden koorts hebben mag men niet naar de kerk komen; 
c. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft mag men niet naar de kerk komen; 
d. Pas weer deelnemen als uzelf of gezinsleden minimaal 24 uur geen klachten meer hebben. 
2. Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen. 
3. Ouderen en kwetsbaren wijzen we op de aanbevelingen van het RIVM. 
4. Er is geen kinderoppas. 
5. Tijdens de dienst zal er niet gecollecteerd worden, bij de uitgang zal  een deurcollecte gehouden worden.  

Richtlijnen bij binnenkomst 
1. De kerk is alleen via de hoofdingang toegankelijk. 
2. Tussen de klapdeuren hangt er een dispenser met desinfectiemiddel. 
3. Bij binnenkomst volgt u de instructie op. 
4. Verplaatst u zich zo weinig mogelijk in het kerkgebouw. Maak geen gebruik van de kapstokken. Jassen en tassen worden meegenomen in de kerkzaal. Vermijd sociale ontmoetingen. Bij hoge uitzondering kan alleen van het Miva toilet (minder valide toilet) gebruik gemaakt worden.  
5. In de kerkzaal zal één van de kerkvoogden u (en uw gezin) een zitplaats aanwijzen. Houd een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aan met andere personen die niet tot uw huisgezin behoren. 
6. U aanwezigheid wordt geregistreerd (dit i.v.m. eventueel contactonderzoek achteraf door GGD). 
 
 Richtlijnen bij verblijf 
1. Leden van één huisgezin dienen gelijktijdig binnen te komen zodat zij bij elkaar kunnen plaatsnemen. 
2. Houd 1,5 meter tussenruimte bij niet gezinsleden. 
3. Vermijd zoveel mogelijk contact met anderen (dus ook geen snoep doorgeven). 
4. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen. Vermijd toiletbezoek. 
 
Richtlijnen bij vertrek 
1. Verlaat uw plaats op aanwijzing van de kerkvoogden/koster. Als eerste zullen de twee hoofdvakken recht tegenover de kansel de kerkzaal verlaten, vervolgens het vak onder het orgel, het vak achter het tiengeboden wandbord, de bijtrekzaal en als laatste de galerij.
2. Houd bij het verlaten van het kerkgebouw ook de 1,5 meter afstand aan en vermijd zoveel mogelijk contacten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

We vragen u om de informatie op de website goed in de gaten te houden en als u geen internet hebt aan familieleden of bekenden te vragen wat de actuele informatie van onze gemeente is. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.
Bij deze maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zijn en blijven we in alles van de Heere en Zijn bescherming en bewaring afhankelijk en bidden we met koning Josafat in ootmoed: “maar onze ogen zijn op U”.
Laten we in onze gebeden in het bijzonder denken aan onze overheid, alle zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.

 

Van harte Gods genadige nabijheid toegewenst.

Namens de kerkenraad,
Ds. J. Joppe,                                    W.R. Verzendaal, 
Preses                                               Scriba

Namens de kerkvoogdij,
D.C. Snijders,                                B.C. van der Knaap,
Voorzitter                                        Secretaris

Nieuwsbrief coronavirus

Live meeluisteren

Als er door de gastpredikant vragen n.a.v. de prediking bij de liturgie gevoegd worden, dan wordt deze hieronder geplaatst als (PDF)

 

Klik hier voor meeluisteren

 

 

Laatst bijgewerkt:

05 September 2020, 12.30 uur

 

Op deze pagina zal deze periode de informatie m.b.t.  de aanpassingen van de erediensten en andere kerkelijke activiteiten geplaatst worden.

 

 

Voor bezoekers

Websites met informatie over het Coronavirus:

 

HHK (landelijke website)

 

Rijksoverheid.

 

RIVM

 

GGD Dordrecht

  • © hersteld hervormde kerk 2020