• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Nieuws

Knutselclub, kinderappél 2019

30 maart 2019

 op zaterdag 30 maart is  de kinderappéldag  in Sommelsdijk.

 

 

'Zorg voor elkaar'

Hoi jongens en meisjes,

De kinderappèldag is er speciaal voor jou. 
We zijn dan met wel 500 tot 600 kinderen in een kerk bij elkaar. 
We denken samen na over het thema 'Zorg voor elkaar'. 
We gaan samen Psalmen en liederen zingen en een dominee vertelt een Bijbelverhaal over de Barmhartige samaritaan.
Na de pauze is er nog een leuke activiteit.

 

's Morgens hopen we met elkaar naar de kerk te gaan. (meer informatie

's Middags  :  nog een verrassing!

Wij hebben er héél veel zin in!!!

Groetjes van de meesters en de jufs

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019