• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Agenda

Agenda

De Hersteld Hervormde Gemeente 'Anathoth', organiseert haar maandelijkse koffie- en inloopmorgen.  

lees meer

Tweede inleverdatum

lees meer
Jongerendag 16-
23 mrt2019

 Thema: Verdienen.

lees meer

De Hersteld Hervormde Gemeente 'Anathoth', organiseert haar maandelijkse koffie- en inloopmorgen.  

lees meer
Opvoedkring
10 apr2019

De opvoedkring begint om 10:00 uur in de familiezaal van onze Anathothkerk.

lees meer

Derde inleverdatum

lees meer
Opvoedkring
15 mei2019

De opvoedkring begint om 10:00 uur in de familiezaal van onze Anathothkerk.  

lees meer

Laatste inleverdatum

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2019