• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Agenda

Agenda

 De kerstavond zal zijn donderdag-avond 13 december, gasten zijn op deze avond van harte welkom. 

lees meer

Eén keer in de maand is er op de dinsdag in de familiezaal van de Anathothkerk een middag voor ouderen en...

lees meer
Kerstzangavond
22 dec2018

 kerstzangavond 2018 m.m.v.  Kinderkoor Tabitha , mannenkoor Canticum uit Goudaen het Korendijks...

lees meer

aansluitend aan de kerstfeestviering van de zondagsschool.

lees meer
Doopzitting
10 jan2019

I.v.m. de doopdienst op zondagmorgen 13 januari 2019.

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2018