• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Nieuws

Revoko

23 maart 2019

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst 


Uitnodiging Revoke

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst op D.V. zaterdag 23 maart 2019 in kerkgebouw Eben-Haëzer, Dudokdreef 21 (ingang achterzijde) te Barendrecht.
Programma
14.15 uur: inloop en ontvangst
14.45 uur: welkom door Anton de Groot, voorzitter
14.50 uur: meditatie en Bijbelstudie onder leiding van
ds. K. Visser
15.45 uur: pauze
16.15 uur: nabespreking met vragen beantwoording
16.45 uur: sluiting
Onbegrepen wegen
Onze waaroms rondom kinderloosheid
Onze waaroms rondom kinderloosheid

Na afloop is er een gezamenlijke broodmaaltijd. U kunt zich hiervoor per mail of telefonisch aanmelden via aanmelden@revoke.nl of 0318 - 45 65 87, tot uiterlijk D.V. 8 maart 2019. De kosten voor de maaltijd bedragen € 10,- per persoon. 
Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.
De najaarsbijeenkomst wordt gehouden in Gorinchem op D.V. 2 november 2019. Het thema is 'Een kind, geen kind – Mijn kinderen kinderloos'.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2019