• " „Koop toch mijn veld, hetwelk is bij Anathoth, dat in het land van Benjamin is.” " Jeremia 32 vers 7-9
  • " En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. " Romeinen 11 vers 26
  • " Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere,
    Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige "
    Openbaring 1:8
  • " Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden. " Psalm 102:28

Meer over Nieuws

Verkoopdag 2019

25 mei 2019

Verkoopdag en rommelmarkt t.b.v. HHG Oud-Beijerland

Beste gemeenteleden, 

Via dit nieuwsitem willen we u en jullie op de hoogte houden van de voorbereidingen en ontwikkelingen rond de verkoopdag 2019!

 

Derde update 1 maart 2019:

Beste gemeenteleden, 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen hopen we op D.V. zaterdag 25 mei 2019 weer onze jaarlijkse verkoop-dag te houden. 
De commissie is druk bezig met het organiseren van alle activiteiten welke bij deze dag komen kijken. Maar we kunnen niet zonder uw hulp. Daarom willen we vragen om uw medewerking. Ook de nieuwe leden in de gemeente willen we van harte uitnodigen om mee te denken en te helpen. Wilt u ergens bij helpen of lijkt het u leuk om bij een bepaalde verkoopkraam te staan, dan horen we dat natuurlijk graag! 
Zoals u gewend bent, zal er ook weer een rommelmarkt aanwezig zijn. Helpt u mee de vele kramen te vullen? U kunt tweedehands (schone en bruikbare) spullen inleveren bij de zij-ingang van het kerkgebouw op vrijdag 8 maart 2019 van 19.30 – 20.30 uur. We hopen weer op een goede opkomst! 
Voor de welbekende verrassings-boodschappentas willen we graag boodschappen gaan inzamelen. Ook daar hebben we uw hulp hard bij nodig. Wilt u bij het boodschappen doen de aanbiedingen in de gaten houden, en zo mogelijk wat extra’s meenemen voor in de tas? We kunnen van alles gebruiken, let u wel op de houdbaarheidsdatum en de bewaaradviezen. Gangbare producten kunnen bijvoorbeeld zijn: koffie/ thee/sap/koek/snoep/rijst/macaroni/soep/zoetwaren/ beschuit/producten uit blik enz. De boodschappen kunt u inleveren op de bovengenoemde rommel-inzamelavonden. U kunt ook even contact opnemen met iemand van de commissie, we komen het graag bij u ophalen. 
We hopen weer op veel positieve reacties. Allen een hartelijke groet van de verkoopdag-commissie,

Rolf Klooster, Marien Moree, Corné Mourits, 
Marjolein Nobel, Marit Orgers, Janneke van Pelt, 
Jacobien Prins, Jaap-Jan Visser

 

Tweede update 18 februari 2019:

Eerste update 10 januari 2019:

De verkoopdagcommissie geeft u graag aan het begin van het nieuwe jaar de datum door van de verkoopdag:  D.V. zaterdag 25 mei 2019 hopen we onze jaarlijkse verkoopdag te houden. 
De voorbereidingen zijn inmiddels van start gegaan en we hopen weer op uw en jouw medewerking te mogen rekenen bij de vele werkzaamheden.
Heeft u leuke ideeën of wilt u ergens mee helpen, dan kunt u contact opnemen met iemand van de commissie of via verkoopdag@hhg-oudbeijerland.nl.
 
Zoals u gewend bent, zal er ook weer een rommelmarkt op de verkoopdag aanwezig zijn. We willen daarom nu alvast spullen gaan inzamelen.
Komt u 2e hands spullen inleveren bij de zij-ingang van het kerkgebouw?
De inzamelavonden zullen zoals gewoonlijk weer op een vrijdagavond gehouden worden, van 19.30 – 20.30 uur. De eerste avond zal zijn op vrijdag 25 januari 2019. De andere data verschijnen in de volgende kerkbode, op de website en zullen ook te vinden zijn op het prikbord in de hal van de kerk. 

Via deze weg willen wij de voorzitter van afgelopen jaren, Wilmer van Pelt, hartelijk bedanken voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de vele werkzaamheden die hij heeft verricht.
Helaas hebben we van hem als voorzitter afscheid moeten nemen, maar graag heten we Rolf Klooster hartelijk welkom als nieuw lid in de commissie.
We hopen op een fijne tijd met elkaar! 

Allen een hartelijke groet van de verkoopdagcommissie,
Rolf Klooster, Marien Moree, Corné Mourits,  Marjolein Nobel, Marit Orgers, Janneke van Pelt, Jacobien Prins, Jaap-Jan Visser

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019