Meer over Agenda

Bezinningsuur en Censura Morum

I.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal.

05 feb2020

I.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 9 februari 2020 , wordt het bezinningsuur gehouden op  woensdagavond  5 februari 2020 om 19.30 uur.
Avondmaalsgangers en niet - Avondmaalsgangers worden hiervoor van harte uitgenodigd.
We hopen weer een stukje uit het Avondmaalsformulier te behandelen.
Aansluitend zal om 20.30 uur het Censura Morum plaatshebben in de consistorie.


 

  • © hersteld hervormde kerk 2020