Dagelijks Woord

Meer over Agenda

Bezinningsuur en Censura Morum

I.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal.

18 jun2024

I.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 23 Juni, wordt het bezinningsuur gehouden op  Dinsdagavond  18 Juni van 19.30uur tot 20.30 uur.  Ds. P. Verhaar hoopt na een korte meditatie wat toelichting te geven op het avondsmaalformulier en het begin daarvan te bespreken. Het bezinningsuur is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de vragen rondom het Heilig Avondmaal. Er is gelegenheid om vragen te stellen over de voorbereidingspreek of anderszins.
Avondmaalsgangers en niet - Avondmaalsgangers worden hiervoor van harte uitgenodigd.
We hopen op een gezegend bezinningsuur.
Aansluitend aan het bezinningsuur zal het Censura Morum plaats hebben in de consistorie.


 

  • © hersteld hervormde kerk 2024