Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkbode

Kerkbode

De kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland verschijnt doorgaans om de 14 dagen op zaterdag en wordt bezorgd of toegezonden aan alle leden en meelevenden van de Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland.

Ieder jaar in de maand mei zal het abonnementsgeld (€ 20,-) worden geïnd door middel van een automatische incasso. Alle kerkelijke activiteiten, waaronder preekbeurten, gemeentenieuws, verenigingswerk, enz. vindt u in de kerkbode.

Kopij voor de kerkbode dient uiterlijk zaterdag, de week voorafgaande aan de verschijning, bij voorkeur per e-mail aangeleverd te worden bij de redactie.
De coördinator voor de bezorging van de kerkbode is kerkvoogd B. Kok.
bkok@hhg-oudbeijerland.nl

 

Zicht op de Kerk 

U kunt een (proef)abonnement nemen op Zicht op de kerk. Een abonnement kost €19,50 per jaar en kan op elk moment ingaan. Een proefabonnement is voor een periode van 3 maanden en stopt daarna automatisch. Voor adreswijzigingen, opgeven of stopzetten van een (proef)abonnement kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau via: abonnement@hhk.nl

 

Kerkblad 

Actuele informatie over wat er in de Hersteld Hervormde Kerk gebeurt, meditaties en artikelen zijn te vinden in het 'Kerkblad', een tweewekelijkse uitgave van de Hersteld Hervormde Kerk. U kunt een abonnement nemen op het Kerkblad voor € 19,50 per jaar.
Aanmelden kan via het e-mailadres: kerkblad@hersteldhervormdekerk.nl of telefonisch via het Kerkelijk Bureau, tel. 0318-505541.

  • © hersteld hervormde kerk 2024