Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkbode

Kerkbode

De kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland verschijnt om de 14 dagen (uitzonderingen mogelijk) op zaterdag en wordt bezorgd of toegezonden aan alle leden en meelevenden van de Hersteld Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland.

Aan het einde van de maand mei zal het abonnementsgeld (€ 20,--) worden geïnd door middel van een automatische incasso. Alle kerkelijke activiteiten, waaronder preekbeurten, gemeentenieuws, verenigingswerk, enz. vindt u in de kerkbode. 
Kopij voor de kerkbode dient uiterlijk zaterdag, de week voorafgaande aan de verschijning, bij voorkeur per e-mail aangeleverd te worden bij ds. J. Joppe.
De coördinator van de bezorging van de kerkbode is:
dhr. B. Kok
bkok@hhg-oudbeijerland.nl

Zicht op de Kerk 

Vier keer per jaar ontvangt u gratis bij de kerkbode het ledeninformatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk ‘Zicht op de Kerk’ en het zendingsblad ‘Zicht op Zending’. In deze bladen staat informatie over wat er door de verschillende commissies van de landelijk kerk gedaan wordt.

Kerkblad 

Actuele informatie over wat er in de Hersteld Hervormde Kerk gebeurt, meditaties en artikelen zijn te vinden in het ‘Kerkblad’, een tweewekelijkse uitgave van de Hersteld Hervormde Kerk. U kunt een abonnement nemen op het Kerkblad voor € 19,50 per jaar.
Aanmelden kan via het e-mailadres: kerkblad@hersteldhervormdekerk.nl of telefonisch via het Kerkelijk Bureau, tel. 0318-505541.

  • © hersteld hervormde kerk 2021