Meer over Kerkdiensten

Meeluisteren

 

Wanneer een gemeentelid geen mogelijkheden heeft om via de kerkradio mee te luisteren, omdat er geen kerkradio voorhanden is of de afstand te groot is, dan kan via de website worden meegeluisterd.
Op deze wijze bent u toch, zij het op afstand, verbonden met de gemeente. Ook wanneer u tijdelijk of permanent in het buitenland woont of verblijft, is het vertrouwd om met de eigen thuisgemeente mee te luisteren.

Voorwaarden:

Voor het verkrijgen van een inlogcode gelden de volgende voorwaarden:
- de persoon is een gemeentelid van de Anathothkerk;
- hij/zij heeft geen mogelijkheid om via de kerkradio of scanner mee te luisteren;
- gemeenteleden die thuis op de kleine kinderen passen, kunnen ook een inlogcode aanvragen.

Ook zijn er plichten aan verbonden waar we u op willen wijzen:
- de inlogcode wordt niet met anderen gedeeld;
- de gebruiker is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het afmelden;
- zodra meeluisteren niet meer nodig is, wordt het weer afgesloten.

Een inlogcode om mee te luisteren via internet kan aangevraagd worden bij:
dhr. M.J. Izelaar
e-mail: meeluisteren@hhg-oudbeijerland.nl 

Via kerkradio of scanner:

Langdurig zieken, gehandicapten en ouderen die niet (meer) in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken, kunnen thuis live meeluisteren.
Alle kerkdiensten en ook bepaalde samenkomsten in de week worden uitgezonden en kunnen via de kerkradio beluisterd worden.
Uw verzoek om mee te kunnen luisteren via de kerkradio, kunt u richten aan:
Dhr. R. H. Schop
e-mail: rhschop@hhg-oudbeijerland.nl

Kosten:

Aan het online meeluisteren en downloaden zijn kosten verbonden.
Daarom willen we aan de meeluisteraars vragen dit met een vrijwillige bijdrage te ondersteunen.
U kunt uw gave overmaken naar de kerkvoogdij:
Rekeningnr: NL30 ABNA 0429 6404 71
t.n.v. : Kerkvoogdij Hersteld Herv. Gem.
Onder vermelding van: ‘vrijwillige bijdrage live meeluisteren’.

Prekenarchief:

De erediensten van zondag en door de week zijn 'onder voorbehoud' de week erna vrij te beluisteren via het prekenarchief op deze website.
Ook is er een jaararchief waar de eerder gehouden predikatie wordt geplaatst. Deze zijn links onderaan de webpagina te vinden.

Wanneer u met ons mee gaat luisteren, wensen we u een gezegende dienst toe.

  • © hersteld hervormde kerk 2020