Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkvervoer

Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken, is het mogelijk om van de 'kerkauto' gebruik te maken. 
Als u hiervan gebruik wilt maken of als u zich als vrijwilliger hiervoor wilt inzetten, kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de diaconale thuishulp:

Mevr. E.J. Klooster - Roos tel: 0186-684601
Mevr. J. Nobel - Boer  tel: 0186-612067
e-mail: diaconalethuishulp@hhg-oudbeijerland.nl

 "Belt u gerust en het wordt geregeld!"

  • © hersteld hervormde kerk 2024