Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Kerkvervoer

Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken, is het mogelijk om van de 'kerkauto' gebruik te maken. 
Als u hiervan gebruik wilt maken of als u zich als vrijwilliger hiervoor wilt inzetten, kunt u contact opnemen met:
diaken: H.J. Duifhuizen
e-mail: hjduifhuizen@hhg-oudbeijerland.nl

 "Belt u gerust en het wordt geregeld!"

  • © hersteld hervormde kerk 2022