Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Gemeenteavond

Minimaal één keer per jaar wordt er door de kerkenraad een gemeenteavond belegd.
Op deze gemeenteavond kan de kerkenraad mededelingen doen, kunnen er vragen gesteld worden en geeft de kerkvoogdij informatie over de financiën. 
Op een dergelijke gemeenteavond is ieder gemeentelid welkom. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024