Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Mannenvereniging 'Onderzoekt de schriften'

De mannenvereniging vergadert in de periode september tot mei om de twee weken op dinsdagavond in zaal 2 van de Anathothkerk.
De aanvangstijd is 20.00 uur. We proberen de vergadering om 22.00 uur af te ronden.
De vereniging telt momenteel circa dertig leden van alle leeftijden.
Tijdens een vergadering zijn er gemiddeld twintig leden aanwezig.

'Onderzoekt de Schriften'
De Heere God openbaart zich in Zijn Woord.
Daarom zegt Christus de Heere: ‘Onderzoekt de Schriften, want die zijn het die van Mij getuigen.’
In die wetenschap en in dat geloof, komt de mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften' bij elkaar. Daarbij met het gebed tot God om verlichting van het verstand en opening van het hart te mogen ontvangen. 
Uiteraard is de onderlinge ontmoeting daarbij van waarde, tevens worden de leden op deze wijze gestimuleerd de Bijbel te bestuderen.
We behandelen tijdens de vergadering een Bijbelboek waarvan er door de leden zelf om de beurt een inleiding wordt gemaakt.
Vanuit de mannenvereniging wordt de jaarlijkse Toogdag van de Hersteld Hervormde Mannenbond bezocht.

De data zijn hiernaast te zien en ook in de jaarplanner bijgevoegd.
Tijdens de vergaderingen zal besproken worden welk Bijbelboek of onderwerp behandeld zal worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris

Bestuur van de mannenvereniging:
Voorzitter: dhr. D.C. Snijders
Secretaris: dhr. J. van Ingen
e-mail:  mannenvereniging@hhg-oudbeijerland.nl
Penningmeester: dhr.  J. Verzendaal
Alg. adjunct: dhr.  H. van Wetten

 

Bijbelstudie over 

De bijeenkomsten voor het seizoen:

2023 - 2024

Dinsdagavond  12 September

Dinsdagavond 26 september

Dinsdagavond 10 oktober

Dinsdagavond 24 oktober

Dinsdagavond 7 november

Dinsdagavond 21 november

Dinsdagavond 5 december

Dinsdagavond 19 December

 

Zaterdag 21 oktober (landelijke toogdag ) 

Toogdag 2023

 

2024

Dinsdagavond 16 Januari 

Dinsdagavond 30 Januari

Dinsdagavond 13 Februari

Dinsdagavond 27 Februari

Dinsdagavond 12 Maart

Dinsdagavond 26 Maart

Dinsdagavond 9 April

Dinsdagavond 23 April

Dinsdagavond 7 Mei

  • © hersteld hervormde kerk 2023