Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging 'Martha Maria'

Onze gemeente heeft een vrouwenvereniging die in de periode van september tot mei om de twee weken bij elkaar komt.
De bijeenkomsten worden gehouden in familiezaal van onze Anathothkerk.
De ene keer op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
De andere keer op woensdagmorgen van 9.30 tot 11.15 uur. Dan is er kinderoppas aanwezig.
De vereniging telt momenteel zo’n 70 leden van alle leeftijden. Op een morgen- of avondbijeenkomst zijn daarvan doorgaans rond de 40 leden aanwezig.

Het doel van onze vereniging is om met elkaar Gods Woord te onderzoeken.
Voor de pauze lezen we een Bijbelgedeelte met daarbij de Bijbelstudie. Na de pauze bespreken we in kleine groepjes de bijbehorende vragen.
Voor de Bijbelstudie wordt gebruikt gemaakt van de boekjes die door de Hersteld Hervormde Vrouwenbond worden uitgegeven.

Twee keer per seizoen organiseren we een ontspanningsactiviteit. Ook nodigen we minimaal één keer per seizoen een gastspreker of -spreekster uit.
Verder bezoeken we zoveel mogelijk de regio-avond te Waddinxveen, de landelijke Bondsdag te Lunteren en de toerustingsdag georganiseerd door de Hersteld Hervormde Vrouwenbond te Ridderkerk.

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het seizoen 2023-2024 : Het leven van Petrus.

 De indeling van het Bijbelstudieboekje over Petrus is als volgt:

Het leven van Petrus
01. Ds. W. Nobel, Kesteren
       n.a.v Johannes 1, Petrus geroepen
02. Ds. J.C. den Ouden,
       St. Maartensdijk
        n.a.v Matthéüs 14,   Petrus wandelt op zee
03.  Ds. N. den Ouden, Leerbroek
       n.a.v Matthéüs 16,   Petrus en zijn belijdenis 
04. Ds. P. den Ouden, Katwijk aan Zee

       n.a.v Johannes 13,   Petrus en de voetwassing 

05. Ds. H. Oussoren, IJsselmuiden
       n.a.v Markus 14,   Petrus verloochent Jezus
06.  Ds. W. Pieters, Elspeet
       n.a.v Lukas 24,   Petrus en de opstanding
07. Ds. Joh. Post, Putten
       n.a.v Johannes 21,  Petrus in het ambt hersteld
08. Ds. M. van Reenen, Urk
       n.a.v Handelingen 1, 2, 4 en 5,  Petrus en Pinksteren
09.  Ds. A.C. Rijken, Haaften
       n.a.v Handelingen 3,  Petrus en de kreupele man
10.  Ds. H. Roelofsen, Gameren
       n.a.v Handelingen 9,  Petrus en Dorkas
11. Ds. R.P. van Rooijen, Oldebroek
       n.a.v Handelingen 10 en 11/Galaten 2,  Petrus en de heidenen

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaresse .

Bestuur van de vrouwenvereniging:
Eerste presidente:  mevr.  T.C.W. van Pelt-Schipper
Tweede presidente:  mevr. J. Bestman - Brouw
Secretaresse: mevr.  A. L. Husman - Slabbekoorn
tel: 0186-692443
e-mail: vrouwenvereniging@hhg-oudbeijerland.nl
Penningmeesteresse:  mevr. B.L. Papeveld - Orgers
Alg. adjunct:  mevr. E. Verzendaal-Schipper

De bijeenkomsten voor het seizoen:
2023 - 2024

Donderdag 7 september inloop 9.30 uur (startochtend, Bloementuin Martine)

Donderdag 14 september 20.00 uur
Woensdag 27 september 09.30 uur
Woensdag 11 oktober 09.30 uur 

Donderdag 26 oktober 19.45 uur (jaarvergadering)
Woensdag 8 november 9.30 uur
Donderdag 23 november 20.00 uur  
Woensdag 6 december 09.30 uur 
Donderdag 14 december 20.00 uur (kerstavond)

 

Donderdag 5 oktober (landelijke bondsdag Lunteren

15e Bondsdag 2023

2024

 

 


 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023