Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Moedergroep "Jochebed"

De moedergroep in onze gemeente heeft de naam Jochebed. Haar naam betekent: eer en roem is de Heere. Jochebed was de gelovige moedige moeder van Mozes. Zij leefde, evenals wij, in een ingewikkelde tijd en gaf Mozes alles mee wat hij nodig had om staande te blijven aan het hof van Farao en om later het volk Israël te leiden. De moedergroep bestaat uit moeders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 - 20 jaar. We denken met elkaar na over opvoedkundige zaken. In de periode van september tot mei komen we maandelijks bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten, die in de familiezaal gehouden worden, behandelen we met elkaar een boek en gespreksvragen. Om de beurt passen we op de kleintjes en nemen we iets lekkers mee. Twee keer per jaar nodigen we een spreker uit over een opvoedkundig onderwerp. Hartelijk welkom!  
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Contactpersoon:
mevr. J. van Pelt-de Bruin 
mevr. W.A. in 't Veld-de Jong
e-mail: moedergroep@hhg-oudbeijerland.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024