Dagelijks Woord

Meer over Catechese/Jeugd

Catechisatie

Gedurende de wintermaanden wordt er catechisatie gegeven door de pastoraal werker kand. A. van Duin.  
De bedoeling van de catechisatie is om de jongeren van de gemeente onderwijs te geven uit de Bijbel en de belijdenisgeschriften van de kerk.
De ouders hebben bij de Doop van hun kind(eren) beloofd om hen zelf thuis onderwijs te geven, maar ook om hen te laten onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. 
Dat krijgt onder andere gestalte op de catechisatie. 
Daarom wordt aan de ouders gevraagd om hun kinderen te stimuleren in het volgen van dit onderwijs, maar ook dat zij thuis in een 'open gesprek' met de kinderen nog eens doornemen wat op de catechisatie wordt behandeld en thuis gemaakt en geleerd moet worden. 

De catechisatie wordt op de maandagavond in zaal 1 van de Anathothkerk in vier leeftijdsgroepen van elk gemiddeld zo’n 20 catechisanten gegeven. 
Er zijn 20 catechisatieavonden in een seizoen, waarvan de laatste avond een gezamenlijke afsluitingsavond is. 
Meestal wordt er dan een spreker uitgenodigd. 
De indeling van de groepen en de bijbehorende tijdstippen staan aan het begin van het nieuwe seizoen in de kerkbode en op de website vermeld. 
Als een catechisant verhinderd is om naar de catechisatie te komen, ontvangt de predikant graag een bericht!

Tijden voor de catechechisatielessen

18.45-19.30 uur: 12/13-jarigen (eerste en tweede klas voorgezet onderwijs)
19.30-20.15 uur: 14/15-jarigen (derde en vierde klas voorgezet onderwijs)
20.15-21.00 uur: 16/17-jarige (vijfde en zesde klas voorgezet onderwijs; eerste en tweede klas MBO; eerste klas HBO)
21.00-21.45 uur: 18 jaar en ouder


 

De data voor het seizoen:
 

2022 - 2023

 

2023

 

 

 

 

jaarplanner

  • © hersteld hervormde kerk 2023