Meer over Catechese/Jeugd

Catechisatie

Gedurende de wintermaanden wordt er catechisatie gegeven door de predikant.  
De bedoeling van de catechisatie is om de jongeren van de gemeente onderwijs te geven uit de Bijbel en de belijdenisgeschriften van de kerk.
De ouders hebben bij de Doop van hun kind(eren) beloofd om hen zelf thuis onderwijs te geven, maar ook om hen te laten onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. 
Dat krijgt onder andere gestalte op de catechisatie. 
Daarom wordt aan de ouders gevraagd om hun kinderen te stimuleren in het volgen van dit onderwijs, maar ook dat zij thuis in een 'open gesprek' met de kinderen nog eens doornemen wat op de catechisatie wordt behandeld en thuis gemaakt en geleerd moet worden. 

De catechisatie wordt op de maandagavond in zaal 1 van de Anathothkerk in vier leeftijdsgroepen van elk gemiddeld zo’n 20 catechisanten gegeven. 
Er zijn 20 catechisatieavonden in een seizoen, waarvan de laatste avond een gezamenlijke afsluitingsavond is. 
Meestal wordt er dan een spreker uitgenodigd. 
Aan het slot van het winterseizoen 2015/2016 was dat dr. S.D. Post uit Gorinchem die sprak over duivelse verleidingen en hoe wij ons hiertegen hebben te wapenen.
Seizoen 2016/2017 werd afgesloten door dhr. P. Kats die de gevaren van internet en veiligheid in de samenleving weergaf vanuit zijn functie als politieagent te Rotterdam. 
De indeling van de groepen en de bijbehorende tijdstippen staan aan het begin van het nieuwe seizoen in de kerkbode en op de website vermeld. 
Als een catechisant verhinderd is om naar de catechisatie te komen, ontvangt de predikant graag een bericht!

Voor de catechisatie wordt gebruik gemaakt van de methode 'Eén ding is nodig! catechisatielessen voor jongeren' samengesteld door ds. J. Joppe en drs. J. Kommerie. 
Deze methode bestaat uit 10 deeltjes. 
Het eerste deel gaat over de eredienst. 
Daarna wordt in zes delen de Heidelbergse Catechismus behandeld. 
De laatste drie delen zijn bedoeld voor de oudere catechisanten. 
Hierin worden thema's behandeld uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Maar ook actuele onderwerpen, zoals het verschil tussen reformatorisch en evangelisch en muziek in de tijd van de Bijbel en in jouw leven. 

Tijden voor het catechese-seizoen 2018/2019

18.45-19.30 uur: 12/13-jarigen (eerste en tweede klas voorgezet onderwijs)
19.30-20.15 uur: 14/15-jarigen (derde en vierde klas voorgezet onderwijs)
20.15-21.00 uur: 16/17-jarige (vijfde en zesde klas voorgezet onderwijs; eerste en tweede klas MBO; eerste klas HBO)
21.00-21.45 uur: 18 jaar en ouder


 

De  groepen en tijden  voor het seizoen:
2018- 201918.45-19.30 uur: 12/13-jarigen
(eerste en tweede klas voorgezet onderwijs)
19.30-20.15 uur: 14/15-jarigen
(derde en vierde klas voorgezet onderwijs)
20.15-21.00 uur: 16/17-jarige
(vijfde en zesde klas voorgezet onderwijs; eerste en tweede klas MBO; eerste klas HBO)
21.00-21.45 uur: 18 jaar en ouder

De data voor het seizoen:
2019- 2020

16 september 
23 september 
30 september
7 oktober
14 oktober
28 oktober
11 november 
18 november
25 november
2 december
9 december 
16 december
2020:
6 januari
13 januari
20 januari
27 januari
3 februari 
10 februari 
17 februari 
2 maart  (afsluitingsavond)

 

 

 

 

jaarplanner

  • © hersteld hervormde kerk 2020