Meer over Catechese/Jeugd

Zondagsschool 'Daniel'

Voor de kinderen vanaf 4 jaar wordt er zondagsschool gehouden in één van de zalen van de Anathothkerk.
Aanvangstijden:
Iedere zondag van 12.00 tot 13.00 uur.
Bij afwijkende kerktijden van 9.30 tot 10.30 uur.

Tijdens het zondagsschooluur is er een bijbelvertelling. Daar wordt met de kinderen verder over doorgepraat.
Ook worden er psalmen gezongen en de geleerde psalm en/of tekst overhoord.
Met Pasen en Kerst is er een bijeenkomst met de kinderen in de kerk, waarbij ook (groot)ouders en belangstellenden welkom zijn.

Momenteel bezoeken zo’n 100 kinderen de zondagsschool.
De kinderen worden door 14 leidinggevenden onderwezen.
Eenmaal per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden met de leidinggevenden.
Voor vragen kunt u terecht bij de voorzitter Dhr. J. H. van der Schoor.

Het bestuur bestaat uit:
Eerste voorzitter: dhr. J. H. van der Schoor
e-mail: zondagsschool@hhg-oudbeijerland.nl
2e Voorzitter: Dhr. A. Kleiberg
Secretaresse: Mw. M.A. Verzendaal - Huisman
Penningmeester: Dhr. M.W. Prins
Algemeen adjunct: Mw. E.J. Prins - Schipper

  • © hersteld hervormde kerk 2020