Meer over Catechese/Jeugd

Knutselclub

Op de knutselclub zijn alle kinderen van 7 tot 12 jaar hartelijk welkom!
De knutselavonden zijn om de week op vrijdagavond in zaal 1 en 2 van de kerk.
We beginnen de avonden om 19.00 uur en sluiten de avond af om 20.30 uur.

Het doel van de knutselclub is de kinderen te onderwijzen uit en te bewaren bij Gods Woord door middel van Bijbelse vertellingen.
Dit kunnen we lezen is in Psalm 78: 4 en 7
"Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. 
En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren."

Het tweede doel is het versterken van de onderlinge band tussen de kinderen van de gemeente.
De knutselclub mag een plek zijn voor de kinderen waar ze elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.

We beginnen de avond met het zingen van een psalm, gebed en een Bijbelse vertelling.
Vervolgens wordt er uitgelegd wat we gaan knutselen en hoe we dat gaan doen. De materialen worden uitgedeeld en dan kunnen we aan de slag gaan. 
Tussendoor drinken we altijd wat en natuurlijk zit daar ook iets lekkers bij.
We sluiten de avond af met het zingen van een psalm en eindigen met dankgebed.

Voor vragen kunt u terecht bij één van de bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: dhr. mevr A. E. Heijkoop - Maasdam (Annelies)
Secretaresse: mevr. S.M. Veldhuis-Brinkman, (Sigrid)
e-mail: knutselclub@hhg-oudbeijerland.nl
Penningmeester: dhr. P. C. Blaak, (Peter)

 

De bijeenkomsten voor het knutselseizoen:
2019- 2020


vrijdagavond 11 oktober
vrijdagavond 01 november
vrijdagavond 15 november
vrijdagavond 29 november
vrijdagavond 13 december 

 

2020

vrijdagavond 10 januari
vrijdagavond 24 januari
vrijdagavond 14 februari
vrijdagavond 06 maart
vrijdagavond 20 maart
zaterdag 28 maart kinderappèldag en afsluiting knutselseizoen.

jaarplanner

 

 

Kinderappel, afsluiting knutselclub

bekijk alle albums

Afsluitavond knutselclub 2016

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2020