Dagelijks Woord

Meer over Catechese/Jeugd

Belijdeniscatechisatie

 

Elk jaar wordt er gelegenheid gegeven om zich gedurende een winterseizoen voor te bereiden op belijdenis doen van het geloof in het midden van de gemeente. De belijdeniscatechisatie wordt ook dit seizoen door Ds. L. Groenenberg gegeven.

Laten allen die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd zich biddend voor Gods aangezicht onderzoeken. Het nalaten van belijdenis doen, is ook een beslissing, maar geen goede. Veelal blijkt dat het volgen van de belijdeniscatechisatie tot grote zegen is. Aan het eind van een seizoen is men overigens niet verplicht om belijdenis te doen. Voor vragen over het volgen van de belijdeniscatechisatie kan contact opgenomen worden met de predikant.

De belijdeniscatechisatie wordt gehouden op de dinsdagavond in zaal 1 van de Anathothkerk van 19.30 tot 21.00 uur. Er zijn 24 catechisatieavonden met daarna de aannemingsavond. Rond de Kerst is er een persoonlijk gesprek met de predikant en ook aan het eind van het seizoen.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024