Dagelijks Woord

Meer over Kerkdiensten

Ds. P. Verhaar

Avonddienst

21 jul2024 17:00

Schriftlezing:

Dienst der Offeranden:

14 Juli 2024

- Diaconie
- Kerkvoogdij
-Predikantsplaats

 

21 Juli 2024

- MAF
- Kerkvoogdij
- Predikantsplaats

 

28 Juli 2024

- Aflossing schuld
- Kerkvoogdij
- Predikantsplaats

 

04 Augustus 2024 

- Diaconie
- Kerkvoogdij
- Predikantsplaats

 

11 Augustus 2024 

- Diaconie / stichting de Hoop
- Kerkvoogdij
- Predikantsplaats

 

18 Augustus 2024 

- Diaconie / stichting Ontmoeting
- Kerkvoogdij
- Predikantsplaats

 

25 Augustus 2024 

- Aflossing schuld
- Kerkvoogdij
- Predikantsplaats

 

01 September 2024 

- Plaatselijk jeugdwerk
- Kerkvoogdij
- Predikantsplaats

 

 

Collecten overmaken:

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
- Diaconie: NL 56 ABNA 0429 7093 58 
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 


Ook aan het online meeluisteren en downloaden zijn kosten verbonden.
Daarom willen we aan u als meeluisteraar vragen dit met een vrijwillige bijdrage te ondersteunen.
U kunt uw gave overmaken naar de kerkvoogdij:

 

- Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71 
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
Onder vermelding van: ‘vrijwillige bijdrage live meeluisteren’

  • © hersteld hervormde kerk 2024