Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 31-45

Zondag 33 vr. en antw. 88-91

Zondag 33

Vr. 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen?
Antw. In twee stukken: in de afsterving des ouden, en in de opstanding des nieuwen mensen a.

a Rom. 6:1, Rom. 6:4-6, Ef. 4:22-24 Kol. 3:5-6, Kol. 3:8-10, 1Kor. 5:7, 2Kor. 7:10

Vr. 89. Wat is de afsterving des ouden mensen?
Antw. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden a.

a Rom. 8:13, Joël 2:13 Hos. 6:1

Vr. 90. Wat is de opstanding des nieuwen mensen?
Antw. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus a, en een ernstige lust en liefde om naar den wille Gods in alle goede werken te leven b.

a Rom. 5:1, Rom. 14:17, Jes. 57:15 
b Rom. 6:10-11, Gal. 2:20

Vr. 91. Maar wat zijn goede werken?
Antw. Alleen die uit waar geloof a, naar de wet Gods b, alleen Hem ter eer geschieden c, en niet die op ons goeddunken of op mensen-inzettingen gegrond zijn d.

a Rom. 14:23 
b Lev. 18:4, 1Sam. 15:22, Ef. 2:10 
c 1Kor. 10:31 
d Ez. 20:18-19, Jes. 29:13, Mat. 15:7-9

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024