Dagelijks Woord

Meer over Heidelbergse Catechismus Zondag 31-45

Zondag 39 vr. en antw. 104

Zondag 39

Vr. 104. Wat wil God in het vijfde gebod?
Antw. Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe a, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe b, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren c.

a Ef. 6:1-2, Ef. 6:5, Kol. 3:18, Kol. 3:20, Kol. 3:22, Ef. 5:22 Spr. 1:8 Spr. 4:1 Spr. 15:20 Spr. 20:20, Ex. 21:17, Rom. 13:1 
b Spr. 23:22, Gen. 9:24, 1Pet. 2:18 
c Ef. 6:4, Ef. 6:9, Kol. 3:20, Rom. 13:2-3, Mat. 22:21

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024